އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10 މިލިއަނަށް

  • ލެޓިން އެމެރިކާ އާއި ނޯތް އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރޭ
  • މިހާރު ވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެމުން އަންނަނީ އިންޑިޔާ އަދި ބްރެޒިލް ގައި
  • ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ވައިރަސް ޖެހޭ ރޭޓް އުޅެނީ 2-1 އިންސައްތައާ ދެމެދު

ކ. މާލެ | 28 ޖޫން 2020 | އާދީއްތަ 07:21 | 2,176

ޕާކިސްތާންގައި ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ - ރޮއިޓަރސް

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 10 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ބައި މިލިއަނަށް އަރާ ފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނާގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އިންފްލެޔަންޒާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުންދާ އަދަދުގެ ދެ ގުނަ ކަމަށެވެ. ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށްދާން ފަށާފައިމިވަނީ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއްދޭން ފަށާފައިވާއިރު އެވެ.

ވައިރަސް އަށް ވެކްސިނެއް ހޯދުމަށް އަދިވެސް އަހަރެއްވަރު ނަގާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރުވެސް އަންނަނީ ދެވަނަ ވޭވެއް ތަޖުރިބާ ކުރަމުންނެވެ. އެއާއެކު ލޮކްޑައުންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަލުން ރުޖޫޢަ ކުރަމުންދާއިރު ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުން އުޅެމުންދާނީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ލެޓިން އެމެރިކާ އާއި ނޯތް އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕުން މިހާރު ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކުގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެ އެވެ. އޭޝިޔާ އާއި މެދުއިރުމަތިން ހިއްސާކުރަނީ 11 އިންސައްތަ އެވެ. އަދި 9 އިންސައްތަ އެއީ އެހެން ހިސާބުތަކެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއަށް ރިޕޯޓްކުރިފަހުން ވައިރަސް ވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ޔޫރަޕްގައި ފެތުރިފަ އެވެ. އޭގެފަހުން އެމެރިކާ އަދި އޭގެފަހުން ރަޝިޔާގައި އަންނަނީ ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ.

މިހާރު ވައިރަސް އެންމެ ހަލުވިމިނުގައި ފެތުރެމުން އަންނަނީ އިންޑިޔާ އަދި ބްރެޒިލް ގައެވެ. އެ ދެ ގައުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން އަންނަނީ ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ. ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ތަކަކީ އިންޑިޔާ އަދި ބްރެޒިލް އިން ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ވަނީ ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އަލަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އެއީ އެދުވަހު އެކަނި 54،700 މީހުންނެވެ. ބައެއް މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ލެޓިން އެމެރިކާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އޮކްޓޯބަރ މަސް އަންނަންވާއިރަށް 380،000 ށްވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އެސަރަހައްދުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ލައްކައަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ވައިރަސް ޖެހޭ ރޭޓް 1-2 ޕަސަންޓް އާއި ދެމެދު އެވެ. މަރޗް މަހު ވައިރަސް ޖެހޭ ރޭޓް އުޅުނީ 10 އިންސައްތައި ގައެވެ.

ޗައިނާ، ނިއުޒިލެންޑް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފާއިތުވި މަހު ވަނީ ދެ ވަނަ ވޭވެއް ފެނިފަ އެވެ. ބެއިޖިންގ ގައި އައު ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާއެކު ބެއިޖިންގ ގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް އަންނަނީ ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގައި ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2.5 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެއި މަހު އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ހަލުވިމިނުގައި ކުރިން ވައިރަސް ފެތުރެމުން ގޮސްފައިނުވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު އަންނަނީ ވައިރަސް ފެތުރެމުންނެވެ.

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭ ނިސްބަތް ދަށްވުމާއެކު ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު ފެންނަނީ މަދުންނެވެ. ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި މީހުން އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތުވެސް ރަނގަޅުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 5 މިލިއަނަށް އަރައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.