ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ދެ އަންހެނަކަށް ބީބާ އަބުރުގެ ދައުވާކުރުން

ބީބާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުކުރި ދެ އަންހެނުންނަށް އަބުރުގެ ދައުވާކޮށްފި

  • އެ ތުހުމަތުތަކަށް ބީބާ ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައި
  • 2014 ވަނަ އަހަރާއި، 2015 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ބުނޭ
  • މިއީ ޕަބްލިސިޓީ ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބީބާ މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 18:19 | 2,049

ބީބާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ: ދެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބީބާގެ މައްޗަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި - އޭއެފްޕީ/ގެޓީ

ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރި ދެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރާއި، 2015 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ބުނެ، ދެ އަންހެނުން ވަނީ ބީބާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓްވިޓާގައި ޚަބަރު ފަތުރާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމައި ބީބާ ވަނީ 20 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އެ ތުހުމަތުތަކަށް ބީބާ ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ކަމަށް ބުނާ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ޑެނިއަލް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު ބުނީ، އެކަން ހިނގީ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހޮޓަލަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ފަހުން ޑެނިއަލް ވަނީ އޭނާގެ ޓްވީޓުތައް ޑިލިޓް ކޮށްލާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓްވީޓުތަކުގެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދެއެވެ. އަދި ބީބާއާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ޑެނިއަލް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ދުވަހު ބީބާ އުޅުނީ އޭނާގެ އޭރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ސެލީނާ ގޯމޭޒްއާއެކު ކަމުގެ ހެކި އޭނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް އޭނާ ނިންމީ އެހިސާބުންނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކާޑީ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކުވެސް ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އިންގްލެންޑުގެ ލަންޑަންގެ ހޮޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބީބާ އޭނާއާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ޕަބްލިސިޓީ (އާންމުންގެ ސަމާލުކަން) ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބީބާ މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.