ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ކްރިކެޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުން

އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ މުބާރާތް ފެށުމަށް: އަފޫ

  • ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފޭސް 1، ފޭސް 2 އަދި ފޭސް 3 ށްވެސް ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮތީ ތައްޔާރަށް
  • މުބާރާތްތައް ކުޅޭނީ 50 އޯވަރު ނޫނީ 20 އޯވަރަށްތޯ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 16:32 | 1,334

ކްރިކެޓް މުބާރާތެއްގައި ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަނީ: ހުއްދަ ލިބުމާއެކު މުބާރާތްތައް ފަށާނެ ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނޭ - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ހުއްޓާލާފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދިންހާ އަވަހަކަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 19 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް ފެށުމަށް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަފޫ ވިދާޅުވީ ކްރިކެޓްގެ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު ވެސް ކަލަންޑަރުގައި ކަނޑައެޅި ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް މި އަހަރު ރޭވިފައިވީ ނަމަވެސް، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ދަތިތަކެއް މިއަހަރު ކުރިމަތި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ޓޯނަމެންޓް ކޮމިޓީ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފޭސް 1، ފޭސް 2 އަދި ފޭސް 3 ށްވެސް ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފިނަމަ، މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ކަމަށް އަފޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ އިސްކަމެއް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ މުބާރާތަށް ދެނީ އެ މުބާރާތަކީ އޭސީސީގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް މުބާރާތަކަށް ވާތީ އާއެކު، އެ މުބާރާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނެތީ ކަމަށް އަފޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

19 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލްގެ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފައްތައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ މުބާރާތެއް. އެ މުބާރާތަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދޭއިރު، ދެން ބަލާނީ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ މުބާރާތަކާއި ފުވައްމުލަކު އަދި ކުނަހަންދޫގެ މުބާރާތްތަކަށް.

~ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަފްލާހް (އަފޫ)

19 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) ކްރައިޓީރިއާއަށް ފައްތައިގެން ކުރިޔަށްގެންދަން ޖެހޭ މުބާރާތަކަށް ވުމުން އެ މުބާރާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަން ޖެހޭ މުބާރާތެކެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު މުބާރާތް ނުބޭއްވުން ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސްކޯއަށް ބަދަލު ނުގެނައުމަށް އައިސީސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ލިބިގެންދާނެ ޕްލަސް ޕޮއިންޓެއް ކަމަށް އަފޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ލިބޭ ދުވަސްތައް މަދުވާނެތީ މިހާރު ހުރި މުބާރާތައް ކުޅޭނީ 50 އޯވަރު ނޫނީ 20 އޯވަރަށްތޯ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް އަފޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، މި ޖޫން މަހު ވަނީ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފަރިތަކުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފުރުސަތުދީފައެވެ. މުބާރާތައް ކުރިއަށްދާނެ އެސްއޯޕީއެއް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ އުސޫލުތައް އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.