އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ނަވާޒް ޝްރީފްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް

ނަވާޒް ޝްރީފާއި ދެކޮޅަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ނަވާޒު ލަންޑަނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި
  • ނަވާޒާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅެއްވި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިން ދިން މައްސަލައެއް

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 13:50 | 3,151

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޒާރު ޝަރީފް؛ ބޭސްފަރުވާއަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ނަވާޒު ހުންނެވީ އަދިވެސް އެގައުމުގައި - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި އިތުރު 3 މީހަކާއި ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ "އެންޓި ގްރާފްޓް ބޮޑީ"ން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ނަވާޒާއި އިތުރު 3 މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ މީގެ 34 އަހަރު ކުރިން ޕަންޖާބުގެ ބިމެއް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަޔަކަށް ދިން މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާކަމަށް ބުނެއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބޭސްފަރުވާއަށް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ނަވާޒު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

ޕާކިސްތާންގެ ނެޝަނަލް އެކައުންޓިބިލިޓީ ބިއުރޯ (އެންއޭބީ) ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މައްސަލައިގައި ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ތިން މީހުންނަކީ ޖިއޯ މީޑިއާ ގްރޫއްޕުގެ ވެރިޔާ ޝަކިލުރ ރަހުމާނާއި، ލަހޯރް ޑިވަލަޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ހުމޭން ފާއިޒް ރަސޫލާއި ބިންމާއި ބެހޭ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ މިއާން ބަޝީރެވެ.

މި މައްސަލައަކީ 1986 ވަނަ އަހަރު ޕަންޖާބުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ނަވާޒު ހުންނެވި އިރު، ލަހޯރުގެ 54 ބިމެއް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޝަކިލުރ ރަހުމާނަށް ދިން މައްސަލައެކެވެ. ރަހުމާން ވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންއޭބީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ ނަވާޒާއި އަނެއް ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ބިންތައް ދިނުމުގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި އިދާރާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާލާސްކަންފުޅާއިގެން ނަވާޒު ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި، ލަހޯރްގެ ކޯޓުން 4 ހަފްތާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. އަދި 4 ހަފްތާ ތެރޭގައި ނުވަތަ ބަލިހާލަތު ހުންނެވި ގޮތުން ދަތުރު ކުރެއްވުމަށް ޑޮކްޓަރުން ހުއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ކޯޓުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ނަމަވެސް ގައުމަށް އެނބުރި އަންނަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާފައިވާ އިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނަވާޒު އާއިލާއެކު ލަންޑަންގެ ކެފޭއެއްގައި ސައި ބައްލަވަން އިންނެވި ފޮޓޯތަކެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ނަވާޒު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ގޮވާލާ ޕާކިސްތާންގެ ވެރިކަން ކުރާ ތާރީކޭ އިންސާފްގެ މެންބަރުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.