ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ނިއު ނޯމަލް ގައި މާރުކޭޓްތައް ހުޅުވާލުން

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު ޖުލައި އެކެއްގައި މާރުކޭޓްތައް ހުޅުވާލަނީ

  • މާރުކޭޓް ހުޅުވިފައި ހުންނަނީ ހެނދުނު ހަޔަކުން ހަވީރު ހަޔަކަށް
  • ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން މާރުކޭޓް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ
  • ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކުރޭ

ކ. މާލެ | 26 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 18:46 | 2,860

ނިއު ނޯމަލްގައި މާރުކޭޓް ހުޅުވާލާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކު - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ އިތުރުން މަސްމާރުކޭޓްގެ ހިދުމަތް ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސީޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މާރުކޭޓްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި މުއްދަތު ތެރޭގައި މަސް މާރުކޭޓުން އައީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީި، މާރުކޭޓްތައް ހުޅުވާލާނީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް ފަހަރާ މާރުކޭޓަށް ވަދެވޭ މީހުންގެ އަދަދުތަކާއި ވަންނާނެ ދޮރުތައް އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔުން ހަރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާރުކޭޓްތަކުގެ ހުރިހާ ގޮޅިތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސާފުކުރަން ބާރުއަޅުއްވަމުން ޝިފާ ވަނީ ގޮޅިތަކުގެ ތިރީގައި ތަކެތި ނުބަހައްޓަން އިލްތިިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މާރުކޭޓް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު މުޅި މާރުކޭޓް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެެވެ.

ނިއު ނޯމަލް ގައި މާރުކޭޓްތައް ހުޅުވާލާއިރު ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް މޭޔަރު ޝިފާ ވަނީ ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވީ، ގިނަ ބިދޭސީންނަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށްވާތީވެ އެ މީހުންނާ ބެހޭ އެންމެ ސައްހަ މައުލޫމާތު ނުލިބުމުގެ އިތުރުން އެ މީހުން ''ޓްރެކް'' ކުރަަން ދަތިތަކެއް ދިމާވާތީއެވެ. މާރުކޭޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުންވެސް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތައް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު، ބާޒާރުމަތީ ސަރަހައްދުން ވަނީ ކޮވިޑުގެ ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައެެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި ގިނަ މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.