ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 18:11
ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ޖާޒީ ޑަކޭ އާ ހަވާލުކޮށްދެނީ
ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ޖާޒީ ޑަކޭ އާ ހަވާލުކޮށްދެނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ޕޮލިސް ކުލަބު
ޕޮލިސް އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޑަކޭ
ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބިދޭސީ ދެކުޅުންތެރިއަކު ހިމަނާފައިވޭ

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ހަސަން ހަމީދު ހަމަޖައްސައި، ކުޅުންތެރިންނާ ޖާޒީ ޙަވާލުކޮސްފިއެވެ.

 

އާދިއްދަ ދުވަހުގެ ހެނދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި އޮފިޝަލުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީންއެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ރައީސް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ނަދީމް އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ޕޮލިސް ކްލަބު އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާއަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ޕޮލިސް ކްލަބުން ވަނީ ބިދޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ފުޓްސަލް އަންހެން ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ޑި އޮލިވޭރާ ސިލްވާ އިވަނެއިޑީ އާއި ތައިލެންޑް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ މަމްޔާލީ ސަވިތްރީ މިހާރުވަނީ ޓީމާއި ގުޅިފައި ކަމަށް ޕޮލިސް ކްލަބުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

މި މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމެޕެނީ ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމެޗު ފަށާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 20:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް