ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 17:54
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ހިގައިން އަދި ޑީބާލާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ހިގައިން އަދި ޑީބާލާ އުފާފާޅުކުރަނީ
ބީބީސީ
ޔުވެންޓަސް ލީގާ ގާތަށް
ޔުވެންޓަސް ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް
ލަނޑުގެ ރެކޯޑް އާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
ބާކީ އޮތީ ހަތް މެޗު

ގޮންޒާލޯ ހިގައިންގެ ދެ ލަނޑާއެކު ރޭ ކިއޭވޯ އަތުން މޮޅުވެ، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ނެގުމާއި ގާތަށް ޔުވެންޓަސް އިން ޖެހިލައިފިއެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 0-2 އިން ކިއޭވޯ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެފައިވާއިއިރު، މިއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޔުވެންޓަސް ޖެހިޖެހިގެން މޮޅުވި 32 ވަނަ މެޗެވެ. ޖެހިޖެހިގެން 6 ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ ނެގުމާއި ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާ ޔުވެންޓަސް އިން ކިއޭވޯ ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ލަނޑުޖެހީ 23 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

ހިގައިން މި ލަނޑު ޖަފާފައިވަނީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑިބަލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

މި ދެ ލަނޑާއެކު ލީގުގައި ހިގައިން ޖެހި ގޯލްގެ އަދަދު 27 އަށް އެރީއެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގެ ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހިކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑްވެސް އޮންނަނީ ހިގައިންގެ އަތުގައެވެ.

 

އިޓަލިއަން ސީރިއާގެ ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހުމުގެ ރެކޯޑާއެކު ހިގައިންވަނީ މިދިޔައި ސީޒަނުގެ ޓޮޕް ސްކޯރާގެ ބޫޓު ހޯދަފައެވެ.

 

ގަނަރ ނޮދާލް 1949-1950 ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އޭގެ 66 އަހަރު ފަހުން ހިގައިން މުގުރާލީ 36 ލަނޑު ހަމަކޮށްގެންނެވެ. ނޮދާލްގެ ރެކޯޑަކީ 35 އެވެ.

ލީގުގައި ބާކީ ހަތް މެޗު ޔުވެންޓަސްއަށް އޮތް އިރު، އެ ރިކޯޑް އާކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހިގައިންއަށް އެބައޮތެވެ.

 

ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޖެހިޖެހިގެން 32 މޮޅު ހަމަކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެނެވެ.

 

ޔުވެންޓަސްއަށް 77 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ލިބޭއިރު، ދެވަނައިގައި ރޯމާ އޮތީ 68  ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް