ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 02:27
ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރަޔަލްގެ ތެރެއިން
ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރަޔަލްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގްރީން ސްޓްރީޓް
ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ޓްރަޔަލް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
މި ޓްރަޔަލް 3 ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާނެ
މިއަދުގެ ޓްރަޔަލްގައި 180 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިިވި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށާއި ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ އަމާޒުގައި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ފެށި ޓްރަޔަލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ޓްރަޔަލްގައި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަޒީން ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބުން ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު ކުޅުންތެރިން މި ޓްރަޔަލުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ޖުމްލަ ތިން ދުވަސް ވަންދެން މި ޓްރަޔަލް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެ އެވެ.

ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ސީނިއާ ޓީމުގައި މިހާރު ވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ސޯޅަ އަހަރާއި އެކާވިސް އަހަރުންދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

ޝަޒީން ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރެދިނުން ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ޓްރަޔަލް ކުރިއަށްދާނީ އެޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު ސަބާހް މުހައްމަދު (ސޮބާ) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ސޮބާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ގްރީން ސްޓްރީޓުން އަންނަނީ މި ސީޒަންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް