ޓީއެސްޓީ ބޭންޑްގެ ވޯކަލިސްޓް މަރުވުން
ކޭ-ޕޮޕް ތަރި ޔޯހަން މަރުވެއްޖެ
 
އޭނާ މަރުވި ސަބަބެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ކ. މާލެ |
ކިމް ޖޮންގް ހުވާ (ޔޯހަން)
ޑެއިލީ މެއިލް

ކޭ ޕޮޕްގެ ތަރި ކިމް ޖޮންގް ހުވާ (ޔޯހަން) މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޔޯހަން އަކީ މަޝްހޫރު ބޯއީ ބޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޓީއެސްޓީ ގެ މެންބަރެކެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޔޯހަން މަރުވެފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ މަރުވެފައިވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެނާ ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ޔޯހަން ފުރަތަމަ މަޝްހޫރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޯއީ ބޭންޑް "ނޯމް" އިންނެވެ.

ޔޯހަން ޓީއެސްޓީ ބޭންޑާއި ގުޅިފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އެ ބޭންޑްގެ ވޯކަލިސްޓެވެ. އެ ބޭންޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. ޔޯހަންގެ މަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ކުއްލި ހައިރާން ކަމަކަށެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ޔޯހަން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް އެކްޓިވް ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 31 ގައި އޭނާ އެންމެ ފަހުން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއަކީ ބީޗެއްގައި އެކަނި ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. އަދި އެ ފޮޓޯގެ ކްޕްޝަންގައި އޭނާ ޓްރެވަލް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
60%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved