ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 20:56
ރާއްޖޭގެ މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފު
ރާއްޖޭގެ މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފު
އިންސްޓަގްރާމް
ރައުދާގެ މަރު
ރައުދާ މަރުވި ރޭގައި އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާއާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ވާހަކަދައްކާފައިވޭ: ފުލުހުން
 
އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ރައުދާ މަރުވެފައިވަނީ މަރޗު 29 ގައި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިވް މަރުވި ރޭ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއި އޭނާއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ފޮނުވި މެސެޖްތަކާ ހަވާލާދީ ރާޖްޝާހީ މެޓްރޯޕޮލިޓަން ޕޮލިސްގެ ޑިޑެކްޓިވް ބްރާންޗުން ބުނެފި އެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ "ދަ ޑެއިލީ ސްޓަރ" ނޫހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައުދާގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށް އޭނާގެ ފެލްޓޮޕާއި މޯބައިލް ފޯނު ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓުމެންޓްގެ ފޮރެންސިކް ލެބޯރެޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ، އަލާމިން ހުސެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރައުދާ ވަޓްސްއަޕް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި ވަޓްސްއަޕްގައި ހުރި ވާހަކަތައް ބަދަލުމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައުދާ މެރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ، އޭނާ ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކޮލެޖު އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖުގެ ހޮސްޓެލް ރޫމްގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓައެވެ.

އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ރައުދާ މަރުވެފައި ވަނީ ދަންޖެހިގެން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ އައިލާއިން ވަނީ އޭނާ ދަންޖެހިފައިވާކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ޑާކާއަށް ދިޔަ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ. ރައުދާގެ މަރާ ގުޅޭ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ހެކިތަކެއް އޭނާގެ ފޯނުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މައްސަލަ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ރައުދާ އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާއާ އެކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިން އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅި އައިސްފާއިވާކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. 

ރައުދާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ ރައުދާ އާއި އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާއާ ދެމެދު ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައުލޫމާތު އާއިލާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ރުޅި އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަރިފުޅަކީ އެއަށްވުރެ ހިތްވަރުގަދަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލެވޭނެ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް