ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 05:05
ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިއު އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހި ގަލާޑޯ
ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިއު އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހި ގަލާޑޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ގަލާޑޯގެ ލަނޑުން ނިއު އިން ވެލެންސިއާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލައިފި
ވެލެންސިއާ އަތުން ނިއު މޮޅުވީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ނިއު އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި
ވެލެންސިއާ އޮތީ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި

ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ ވާލްޑޭޒްގެ ލަނޑުން ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ހިތް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކުދިކުދި ކޮށްލައިފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ވެލެންސިއާއާ ވާދަކޮށް ނިއު އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައި ވަނީ ނިއު އިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެލެންސިއާ އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ވަކި ހިސާބަކުން ހޯދާ ނިއުގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް، ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

ނިއުގެ ގަލާޑޯ އަށް މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާއިރު، އޭނާ ފޮނުވާލި އެ ބޯޅަ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ނިއު އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ހަމަލާ ހިމެނެއެވެ. އެ ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

މި ހަމަލާތަކަށް ފަހު ވެސް ނިއު އަށް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް އިތުރަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ މާކޮވިޗް ސްޓެވާން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ހިމެނެއެވެ. އޭނާ ބޮލުން ހުހަށް ހުރެ ފޮނުވާލި މި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެން ނިމިފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތު ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ނިއު އިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެޓީމުން ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ފައިސަލް ދިފާއުކުރިއިރު، 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްޒާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑި ކަރިން ބޭރަށެވެ.

ނިއު އިން މެޗުގެ ލީޑު ނަގާ ވެލެންސިއާގެ ހިތް ކުދިކުދިކޮށްލީ 77 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގަލާޑޯ އެވެ. ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު ފައިސަލް ދިފާއުކުރުމުން ރީބައުންޑުގައި ގަލާޑޯ އަށް މުޅިން ހުހަށް ލިބުނުއިރު، އޭނާ ވަނީ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލާފައެވެ.

މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ވެލެންސިއާގެ އިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައިވާއިރު، ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ދެ ފުރުސަތެއް ވެސް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެސްޓް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅަ ރިލްވާން އަށް ހުހަށް ލިބިފައިވާއިރު އޭނާ ފައިގައި ބޯޅަ ލައްވާނުލި އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ވެލެންސިއާގެ ވެސްޓް ގޮޑްފްރޭ ވަނީ ނިއުގެ އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވަދެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފައްދާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު އިމްރާން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ނިއު ވަނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ވެލެންސިއާ އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗުން ބަލިވެ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް