ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 23:46
މުޒާހަރާގެ ކުރީ ސަފުގައި ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ފާރިސް މައުމޫން
މުޒާހަރާގެ ކުރީ ސަފުގައި ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ފާރިސް މައުމޫން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ފާރިސް އާއި ޔުމްނާ މައުމޫނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޒާހަރާއެއްގައި - ތަފާތު މަންޒަރެއް
ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށްޖެއްސިއިރުވެސް ފާރިސާއި ޔުމްނާ ތިއްބެވި
ދެ ބޭފުޅުންނަށް ޕޭޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރި
ޝީލްޑްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ބޭފުޅުން ސާބިތުކަމާއެކު ތިއްބެވި

ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން 30 އަހަރު ކުރެއްވި އިރު އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ކަނބަލުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައެވެ. ސިޔާސީ މަގާމުތައް އަދާކުރެއްވި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ކުރީ ސަފުގައި މާ ބޮޑަށް ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް މުޒާހަރާތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ރައީސް މައުމޫނު އަތްގުޅާލެއްވުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫނު ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތުޖެހުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހާއެކު މާލެގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އާންމުން އެއްވެ، ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައިރު، މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ގޮތެއްގައި މުޒާހަރާއަކުން ފެނިގެންގޮސްފައިނުވާ ދެ ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ފާރިސް މައުމޫނާއި، ޔުމްނާ މައުމޫނު ވެސް ވަނީ ސަލްސާ ރޯޔަލް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއިން ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއްޤައްޔޫމްގެ 30 އަހަރު ދުވަހުގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިންނާއި، އޭގެ ފަހުން ވެސް ރެާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުން މުޒާހަރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަންޒަރު ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ، ތަފާތު މަންޒަރެއް، އެބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވުނީ ވެސް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ.

 

 

ފުލުހުން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށްޖެއްސުމެއް ޝީލްޑްތައް ޖަހަމުން، ކޮއްޕަމުންގެންދިޔައިރު، އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ސާބިތުކަމާއެކުގައި ހުންނެވީ ފާރިސް މައުމޫނާއި ޔުމްނާ މައުމޫން އެވެ. ގާސިމް މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ފޮޓޯތަކާ އެކުއެވެ. ޕޭޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައި، ބާރުގެ ބޭނުންކުރިއިރު ވެސް އެއްވުމުގައި ސާބިތުކަމާ އެކު ދެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި އެވެ. އާންމު ރައްޔިތުންނާއެކު، އެއް ތަޖުރިބާއެއް ކުރެއްވި އެވެ. 

 

މިއީ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހަޔާތުގައި ވެސް ޕޭޕަރ ސްޕެރާ އާއި، ޝީލްޑްތަކާއި ދެ ބެފުޅުން ވެސް ކުރިމަތިލެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް ދެ ބެފުޅުން ސާބިތުކޮށްދެއްވީ  މާޒީގައި މުޒާހާރާއެއްގައި ނުވަތަ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ނެތް ނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވިފައިނެތް ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުން މިއަދު ތިއްބެވި ސާބިތުކަމެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ އެކު ކޮންމެ ފަދަ ގުރުބާނީއެއް ވުމަށް ވެސް ސާބިތުކަމާއެކުގައި ތިއްބެވި ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން ސާބިތުކޮށްދެއްވި އެވެ. ޤައުމު އިސްލާހުކުރުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުކާއެކު ދެމި ތިއްބިވިކަން އެ ދެބޭފުޅުން ހާމަކޮށްދެއްވި އެވެ.

 

 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބެފުޅުންގެ ތެރެއިން، ފާރިސް މައުމޫނު އަދި ޔުމްނާ މައުމުނު އެއްވުމުގެ ކުރީ ސަފުން ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އަނެއް ދެބޭފުޅުން އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ބައްޕާފުޅުގެ ވިސްނުންފުޅާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުގައެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ދުންޔާ މައުމޫނު މިހާރު ހުންނެވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބްކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. އަދި ޤައްސާން މައުމޫނު ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ
- ކޮމެންޓް
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 12:50
WAde
Eothy koffa. Comment kurumuge kurin siyaasee maidhaanuga hingaaakankan dhiraasa kohlumeh ves noave dho
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 03:59
ހައްގު ބަސް
ވާ ވާ ވާ ބުނާނެ ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް. އަބަދުވެސް މަކަރާ ހީލަތުން ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅޭ ކެނެރީ އަންނި ފަހަތަށް އެރީމަ މި ހުރިހާ ދުވަހު ޑިކްޓޭޓަރަކަށް ހަދއިގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުގަ ބަވާ ފުނޑުފުނޑުކުރި މައުމޫން އަބުދުލް ގައްޔޫމް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިންވެސް މިހާރު ހަމަ ހުދު ކާފޫރަށް ވެއްޖެ އަޅެ ކީކޭދޯ ބުނާނީ! މީހުން މަގުފުރެއްދުމުގައި ދެވަނަ އެއް ނުވާ ރާއްޖެ އޮންލައިންގައި މި ކޮމެންޓް ޝާއިއު ކުރަން ކެރޭނެބާ