ބޮލީވުޑް
ސޯނަމް މުމްބާއީ އަށް ދާން ތައްޔާރުވަނީ؟
 
ސޯނަމްގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެނީ މުމްބާއީގައި
ކ. މާލެ |
ސޯނަމް ކަޕޫރު
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސޯނަމް ކަޕޫރު އޭނާގެ އާއިލާގެ ގާތަށް ދާން ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ނިއު ދިއްލީގައި މިވަގުތު ހުރި ސޯނަމްގެ މައިންބައިފައިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ މުމްބާއީގަ އެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ފެށުމަށް އިންޑިއާގައި ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ސޯނަމް ވަނީ އުދުހުންތައް ފެށުމާއެކު ނިއު ދިއްލީން މުމްބާއީ ދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައެވެ.

ކުރިން އޭނާ ކުރި ދަތުރެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް ސޯނަމް ބުނެފައި ވަނީ އެނާގެ ދަބަސްތައް 'ޕެކްކޮށް' ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ދަތުރެއް ނުކޮށް ގިނަދުވަސްވުމުން އެކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް ލައިވްގައި ވޯގް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސޯނަމް ވަނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 9 ، އެނާގެ އުފަންދުވަހު މައިންބަފައިން އަނިލް ކަޕޫރާއި، ސުނީތާ ކަޕޫރުގެ ކައިރި ހުންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އިންޑިއާ 'ލޮކްޑައުން' ކުރުމުގެ ކުރިން ސޯނަމް އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަނީ ލަންޑަންގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އިންޑިއާއަށް ގޮސް ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބެފައެވެ.

އެއަށްފަހު މިދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އާނަންދުގެ އާއިލާ އާ އެކު ނިއު ދިއްލީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved