ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2020 | އާދީއްތަ 08:48
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް
މިހާރު
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން އަންހެނެއްގެ އޯވަރީގައި އިން ބޮޑު ސިސްޓެއް ނަގައިފި
 
ކުޑަ ސިސްޓުގެ ބޮޑު މިނުގައި 2 ސެންޓިމީޓު ހުރި
 
ދެ ސިސްޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ސިސްޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި 10 ސެންޓިމީޓަރާއި 11 ސެންޓިމީޓަރު ހުރި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އަންހެނެއްގެ އޯވަރީގައި އިން ބޮޑު ސިސްޓެއް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނަގައިފި އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެރަށު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބަނޑުގައި އިން ދެ ސިސްޓެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ ސިސްޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ސިސްޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި 10 ސެންޓިމީޓަރާއި 11 ސެންޓިމީޓަރު ހުރި ކަމަށާއި ކުޑަ ސިސްޓުގެ ބޮޑު މިނުގައި 2 ސެންޓިމީޓު ހުރި ކަމަށް ދާއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ސިސްޓު ނަގާފައިވާނެ ކަމަށާއިި ނަމަވެސް މިއީ ސިސްޓު ފަޅައިގެން ނުގޮސް ނެގުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ދާއޫދު ވިދާޅުވީ މި އޮޕަރޭޝަނަށް ދެގަޑިއިރު ނެގި ކަމަށާއި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ 8 މެންބަރުންގެ ޓީމަކުން ކަމަށެވެ. އަދި ބަލީމާހެ ހާލު ރަނަގަޅު ކަމަށާއި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖް ކުރާނެ ކަމަށް ދާއޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތައް ޓާޗިއަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބެދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީގައިވެސް އަންނަނީ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި