އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުން

މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އަލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރަން ހުއްދަ ދެނީ

  • އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަން ފެށިގެން އައުމުން ކުރިއަށް ދާނެ: މިނިސްޓަރ ނަހުލާ
  • މާމިގިލި އެއަރޕޯޓަކީ މިނިސްޓަރ ނަހުލާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ އެއަރޕޯޓެއް
  • މި އެއަރޕޯޓް އަލުން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 23:16 | 4,040

މާމިގިލި އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ: އެއަރޕޯޓުން ފުރަތަމަ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2011 ގައި - ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް

އދ. މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އަލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރަން ހުށައަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއިޝަތު ނަހުލާ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ވަރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރަން އަލުން ހުށައެޅުމުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިގެން އަންނައިރު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ އެއަރޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާމިގިިލި އެއަރޕޯޓު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހުއްދަ ބާތިލުކުރެވުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. އެއަރޕޯޓުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހުއްދަ ބާތިލުކުރީ އެއަރޕޯޓު ހިންގަމުން އައި ވިލާ ޓްރޭޓް އެންޑް ޝިޕިން ގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާތީ އެވެ.

މި އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިންނެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓެވެ. މި އެއަރޕޯޓުން ފްލައިޓަތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.