އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ ސްޓިކަރ ޕެކެއް!

  • ވައިބަރ އަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް
  • އުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
  • މިއަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 07:51 | 2,555

މި ސްޓިކަރ ޕެކް ކިއުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެ - އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ޚާއްޞަ "ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކެއް" ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ތަޢާރަފު ކުރި ފުރަތަމަ ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކް ކަމަށެވެ. އަދި ވައިބާ އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު، އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއްކަން ވެސް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޚާއްސަ މެސެޖުތަކާއެކު ތަޢާރަފު ކުރި މި ސްޓިކަރ ޕެކްގައި ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ކުނިނޭޅުމުގެ އިތުރުން ތިމާވެށްޓާއި ގުޅޭ އެކި މެސެޖުތައް ލިއްބައިދޭ ސްޓިކަރތައް ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ވައިބާ ސްޓިކަރ ޕެކް ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްސަލިންކުނުވަތަ ކިއުއާރު ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރެވޭނެކަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ދިމާވެފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގައި ސަބަބުން ގައިދުރުކުރުމާއި، ގިނަ ރައްޔިތުން ފުރަބަންދުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ކަމުން މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.