ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ހަރުކޮށް ނިމިއްޖެ

  • މަސައްކަތް ނިންމައި، އައިޖީއެމްއެޗްއާ މިތަން ހަވާލުކުރެވުނީ މެއި މަހުގެ ފަހުކޮޅު
  • ޕީޕީއީ އަދި އެހެނިހެން ސިއްހީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ވެސް އެސްޓީއޯ އިން
  • މި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 300 އެނދު ހުރޭ، ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 22:32 | 2,540

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ: މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވަނީ މޭ މަހުގެ ފަހުކޮޅު - އެސްޓީއޯ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިންސްޓޯލް ކޮށްފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ފެސިލިޓީ އަށް ބޭނުންވާ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކިއުޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ގެ އިތުުރުން މެޑިކަލް ސާމާނު ފޯރުކޮށް ދިނީ އެސްޓީއޯ އިންނެވެ.

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ގާއިމްކުރި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެތަން އައިޖީއެމްއެޗާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިގެން ގާއިމްކުރެވުނު ހޮސްޕިޓަލުގައި، 300 އެނދު ހުރެ އެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަރަދުކުރި 12 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި، ހޮސްޕިލަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސާމާނު ގަތުމަށާއި ސިއްހީ އާލާތްތައް ގަތުމަށް ހަރަދުކުރި 28 މިލިއަން ރުފިޔާއާއިއެކު، މި މަޝްރޫއަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.