އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް

ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއިއެކު 1700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅާ، މޯބަލައިޒް ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ

  • މާލެ ސަރަހައްދުގައި 7700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާއެޅި މޯބިލައިޒް ކުރެވިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2020 | ބުރާސްފަތި 15:56 | 11,214

ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު އާތިފާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި - މަޖިލިސް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއިއެކު 1700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާއެޅި، މޯބިލައިޒް ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު އާތިފާާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮޮމިޓީގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި 7700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާއެޅި މޯބިލައިޒް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެއާއި އެކީގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 7700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅާ، ނޫނީ މޯބިލައިޒް ވެގެންދާނެ. ބޯޑަރ ހުޅުވޭތަނުން. އިރާދަކުރެއްވިޔާމުން. 1700 މޯބިލައިޒވާނެ ބޯޑަރ ހުޅުވޭތަނުން.

~ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު އާތިފާާ

އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާލެ ފުރަބަންދުކުރެވުނު ހަފްތާގައި 1700 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އެޅިފައިވާކަމަށާއި އަދި އިތުރު 2000 ހައުސިންގް ޔުނިޓުގެ އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، ހުޅުމާލެގައި ހުރި 4000 ހައުސިންގް ޔުނިޓާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެގްޒިމް ބޭންކްގެ އެޕްރޫވަލްތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ހެދިފައިވާ އެސެސްމެންޓްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 20،000 އާއިލާއަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހުރިހާ އެންމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.