އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން

ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީފި

  • 133 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • މިހާތަނަށް 2 ފުލުހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވޭ
  • ފުލުހުން އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދޭ

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 18:07 | 7,520

ކ. ތިލަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް -- ފައިލް ފޮޓޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކ ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީފި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އުޅުނު ފުލުހުންނަށްވެސް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 133 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 2 ފުލުހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

ތިލަފުށީގައި ތިބި ބިދޭސީންތަކެއް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ބިދޭސީންނަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ކަމުގައިވާ އަމީން ހިޔާގައި ތިބި ބަޔަކުވެސް ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގޮނޑި އުކާފައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ކެއުން ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތި ވެގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތިލަފުށީގައި ހިނހި ހަމަނުޖެހުމުގައި 400އެއްހާ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.