ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 04:53
މާމިގިލީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުގައި
މާމިގިލީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުގައި
ޓްވިޓަރ
މާމިގިލި ރަތަށް
ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރުމާއި އެކު، މާމިގިލި ރަތަށް
 
ފުލުހުން ރަށުން ބޭލުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައި
 
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގާސިމް ވަގަށް ނެގުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން
 
އެމީހުން ގޮވާލަމުންދަނީ ގާސިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމާއިއެކު، އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް ކަމުގައިވާ އދ. މާމިގިލި ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެެއްވަމުން މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ މުފީދު ވިދާޅުވީ، ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރީ އެއްވެސް އިންސާފަކުން ނޫންކަމަށާއި، ފުލުހުން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުން އެރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މަގު މައްޗަށް ނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާކަމަށެވެ. މުފީދު ވިދާޅުވީ، އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް މިވަގުތު ތިބީ އެރަށުގައި ފުލުހުން ތިބޭ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ. ގާސިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެމީހުން ގޮވާލަމުންދާކަމަށެވެ.

 

މުފީދު ވިދާޅުވީ،ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގާސިމް ވަގަށް ނެގުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ގާސިމަށް ގާނޫނުން ހިމާޔަތް ދޭން ޖެހޭނޭކަމަށާއި، ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު އެކަންކުރީ އިންސާފުން ބޭރުންކަމަށެވެ.

މުފީދު ވިދާޅުވީ، މުޅިރަށް އޮތީ ގާސިމާއި އެއްކޮށްކަމަށާއި، މާމިގިލި ނޫނަސް މުޅި ގައުމު އޮތީ ގާސިމާއެއްކޮށްކަމަށެެވެ.

 

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމާއިއެކު، މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށުގައި ތިބި ފުލުހުން ރަށުން ބޭލުމަށް، ގަރާރެއް ވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ.

 

ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:00 ހާއިރުއެވެ. ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމާއިއެކު، އެމްޑިޕީން ވަނީ ސީދާ ހަރަކާތް އިއުލާނުކޮށް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކާއި އެކު އިހުތިޖާޖަށް މަގުތަކަށް ނުކުމެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް