އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އިންޑިޕެންޑެންޓް ކްލަސްޓަރ

އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސް

  • ކޭސްތައް ވަނީ އެއް ވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި
  • އެންމެ ގިނަ ކޭސްތައް ހިމެނެނީ ކޮވިޑް ވިލެޖް ކްލަސްޓަރ ގައި
  • ފޮރޮންޓް ލައިނުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް

ކ. މާލެ | 31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 01:35 | 10,154

އެޗްޕީއޭގެ ޓީމަކުން މާލެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ 87 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެންއީއޯސީ ގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކެރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ، އެކްޓިވި ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން 1170 ކޭހަކީ އެކި ކްލަސްޓަރތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޭސްތައް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ކްލަސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް ނެތް 87 ކޭސްއެއް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ. ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ކްލަސްޓަރތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ނިސްބަތްވާ ކްލަސްޓަރ އަކީ ކޮވިޑް ވިލެޖްގެ ކްލަސްޓަރ ގައި އެވެ. އެ ކްލަސްޓަރ އިން 125 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި އެވެ.

ކޭސްތަކާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑަމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، މި ފަހަކަށް އައިސް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ކޭސްތައް އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ އިތުރުން ބިދޭސީންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.