ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ޖާންވީ ކަޕޫރު

ސްރީދޭވީގެ ލަވަތައް ހަދަން ޖާންވީ ބޭނުންވޭ

  • ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވީ 2018 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 16:21 | 1,340

ސްރީދޭވީ އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ސުޕަރ ސްޓަރ ސްރީދޭވީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު އޭނާގެ މަންމަ ނަށާފއިވާ ލަވަތައް އަލުން ހަދަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ފިލްމްފެއަރ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖާންވީ ބުނެފައި ވަނީ ސްރީދޭވީ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ޗާންދްނީ" ގެ ލަވަތަކާއި "މިސްޓަރ އިންޑިއާ" ގައި ހިމެނޭ "ކާޓޭނެހި ކަޓްތޭ" މި ލަވަ އަލުން ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް "ކާޓޭނެހި ކަޓްތޭ" މި ލަވައަކީ މާބޮޑު ޑާންސް ސްޓެޕްތަކެއް ނެތް ލަވައެއް ނަމަވެސް ލަވައަށް ފުރިހަމަކަން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ބޮޑީ މޫވްމަންޓުން ކަމަށް ޖާންވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްރީދޭވީގެ ނެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ ނެށުމަކީ ހަމައެކަނި ބީޓަށް ފައިހަމަކުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ނަށާއިރު އަބަދުވެސް މަޖާކަމާއި އެކު ނަށާހިތުން ހުރެ ނެށުން ކަމަށް ސްރީދޭވީ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާންވީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އެކިއެކި ހަފުލާތަކުގައި ނެށުމަށް ގޭގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސްޓޭޖްގައި ފެންނަ ފެނުން ތަފާތުކަމާއި ފުރިހަމަ ކަމުން ހައިރާންވާ ކަމަށެވެ.

ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދަޅަކް" އިންނެވެ.

ސްރީދޭވީ ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވީ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.