އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫގައި ޓެސްޓުކުރުން

ކޮވިޑް-19: އެއިމްސް ކްލިނިކުން އައްޑޫގައި ޓެސްޓް ކުރަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

  • އަންނަ ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓުތައް ހަދަން ފެށޭވަރުވާނެ، މިހާރުވަނީ ހުއްދަތަކަށް އެދިފައި
  • އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ މެޝިން އެބަހުރި، ބޭނުންވަނީ އެ މެޝިނުން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާރޓްރިޖް
  • ކާރޓްރިޖް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 11:12 | 4,199

އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރ: އަންނަ ހަފުތާގައި އެކުލިނިކުން ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނޭ - ޓްވިޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހުންނަ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރ އިން ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކްލިނިކް ހިންގަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ހެޕީ މަރކެޓްގެ ސީއީއޯ އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަލީ އިހްސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19ށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އަންނަ ހަފުތާގައި އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކެއަރގައި ގާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހޯދަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ހެދެނީ، އައިޖީއެމްއެޗްގަ އާއި ފުލުހުންގެ ލެބޯޓަރީ، އަދި އޭޑީކޭ ގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނެވެ.

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން އައްޑޫއަށް ކުރި މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެންނާއި، ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން، އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާމެދު ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިވަގުތު ނެތްނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހަމަޖެއްސޭތޯ ބައްލަވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އައްޑޫގައި ވެސް ޓެސްޓް ކުރުމަށް މެޝިން އެބަހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އެ މެޝިނުން ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކާރޓްރިޖް މިމަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކާޓްރިޖް ލިބުމުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެމެންބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.