އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މާލެސިޓީގެ ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު

ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެ ހައްޔަރު ކުރި ބައެއް މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

  • ލޮކްޑައުންގެ އަމުރުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 328 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
  • މިހާތަނަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވީ ކިތައް މީހުންގެ މައްޗަށްކަން ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • ފުރަބަންދު އަމުރާ ޙިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 1000ރ. އިން

ކ. މާލެ | 29 މެއި 2020 | ހުކުރު 03:54 | 4,882

ފުލުހުން މަގުމަތި ބަލަހައްޓަނީ- ފުރަބަންދު އަމުރާ ޙިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 1000ރ. އިން - ޕޮލިސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސިޓީގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދު (ލޮކްޑައުން) އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، ލޮކްޑައުންގެ އަމުރުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް 328 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން މިހާތަނަށް ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވީ ކިތައް މީހުންގެ މައްޗަށްކަން ފައިރޫޝް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ލޮކްޑައުން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ސީދާ އަދަދުތަކާއި އެކަމުގެ ތަފްސީލުތައް ފަހުން ހާމަ ކުރައްވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުރަބަންދު އަމުރާ ޙިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 1000ރ. އިންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 5800ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަމަލު ތަކުރާރު ކުރާނަމަ، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.