އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މާލެ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް

މާދަމައިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން އަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  • މި ލުއިތައް ދެމިގެން ދާނީ ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް
  • ދެ ހަފުތާގެ ފަހުން ލުއިތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނެ
  • ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 21:32 | 22,297

މާލެ ފުރަބަންދުގައި ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ފޯރިމަރަނީ: ލުއިތަކެއް ދެމިގެންދާނީ ދެ ހަފުތާއަށް - ޕޮލިސް

މިހާރުގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ފުރަބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމާ، އެކަންކަން ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މިކަންކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ. އެގޮތުން، ފުރަބަންދަށް ދެވޭ ލުއިތަކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި، ދެވޭ ލުއިތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ. ބަލި ފެތުރޭނަމަ އަނެއްކާ ވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އިލްތިމާސްކުރި އެވެ.

ލުއިތައް ދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ލުއި ދެވުނީ މީހުންނަށް ނިކުމެ އުޅެވޭނެ ގޮތާއި، އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި، ވިޔަފާރިކުރުމަށް ލިބޭނެ ޖާގަ ދިނުމާއި، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ލިބޭ ލުއިތަކާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ޖާގައިގެ މައްޗަށެވެ.

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު، އުއްމީދީ ލުއިތަކެއް

އާންމުންނަށް ނިކުމެ އުޅުމުގައި ދެވޭ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން ދެ މީހަކަށް ދެ ގަޑިއިރަށް ބޭރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. މި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވެސް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ ލިބިގެން ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ސަރަހައްދުތައް ވެސް އިތުރުވާނެ އެވެ.

ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ، ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ސުޕަރމާކެޓުތަކާއި، ބޭކަރީތަކާއި، ކަންމަތީ ފިހާރަތަކާއި، ބުކްޝޮޕް، ކުޑަކުދިންގެ ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތައް އަދި ހަރޑްވެއަރ ފިހާރަތަކެވެ. އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯން ފިހާރަ، އިލެކްޓްރޯނިކް ފިހާރަ، ފޮތި ފިހާރަ، ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަ، ކޮސްމެޓިކްސް އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިތަކެވެ.

މަސް މާރުކޭޓު ވެސް ހުޅުވިގެން ދާނެ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ގަރާޖުތަކުގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ. ބޭންކުތައް ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދެ ދުވަހަށް ހުޅުވިގެންދާއިރު، ދެވަނަ ހަފުތާގައި ފަސް ދުވަހަށް ހުޅުވިގެން ދާނެ އެވެ.

އަމިއްލަ އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނެ، ރެސްޓޯރަންޓް ކެފޭތަކުން ޓޭކް އަވޭގެ ހިދުމަތް

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭތަކަށް ދެވޭ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ޓޭކް-އަވޭ ހިދުމަތް ދެވޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ކުރެވޭނީ ޑެލިވަރީ އެވެ. ފުލް ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުނެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޓެކްސީ އަދި ޕިކަޕް ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި އަމިއްލަ އޮފީސްތައް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ހުއްދަ ނަގައިގެން، ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.