ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމައި ގުޅޭ މައްސަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ފާސްކޮށްފި

  • ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 43 މެމްބަރުން
  • 9 މެމްބަރަކު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި
  • މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރަކީ ތިން އަހަރު

ކ. މާލެ | 26 މެއި 2020 | އަންގާރަ 23:52 | 9,888

އެމްޑީޕީ ޕީޖީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެމްބަރުން - އާކައިވް

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުގެ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިގޮތަށް ފާސްކުރަން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޕަރލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. ޖުމްލަ 56 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު، މީގެތެރެއިން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 43 މެމްބަރުންނެވެ. 9 މެމްބަރަކު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވިއިރު، ވަކިގޮތަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށް 4 މެމްބަރަކު ވޯޓުދެއްވި އެވެ.

ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކުރެވެންދެން އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި، އާ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވެ، މަޤާމާ ޙަވާލުވަންދެން މިހާރު އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މެންބަރުން، އެމީހުންގެ މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަނޫނުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަށްވާތީ، މި ބިލާމެދު ސުވާލު އުފެދި، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެނެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދި، މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ ބަހުޘް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެ ބިލާ ގުޅިގެން ގިނަ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި ޙާލަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ގިނަ މެންބަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެ ބަހުޘް ކުރައްވާފަ އެވެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރަކީ ތިން އަހަރުކަމަށް ޤާނޫނުއާސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.