ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިޔާ

އައިސިސް އިން ސީރިޔާގައި 33 މީހުން ގަތުލުކޮށްފި

  • މިއީ މި 2017 ގައި އައިއެސް އިން ހިންގި މިފަދަ އެންެމެ ބޮޑު ގަތުލްއާންމު

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:29 | 2,583

އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ސީރިޔާގައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ސީރިޔާގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު 33 މީހުން ގަތުލުކޮށްފި ކަމަށް މޮނިޓަރިން ގްރޫޕަކުން ބުނެފިއެވެ.

ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ބުނީ އައިސް އިން ގަތުލްއާންމު ހިންގައިފައި ވަނީ ޑެއިރް އެޒޯ ސިޓީގެ އަލް މަަޔަދިން ޑެޒަޓް ގައި ކަމަށާއި، މި ކަން ހިނގީ ބުދަދުވަހު ހެނދުނު ކަމަށެވެ. އަދި ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ އެކްޓިވިސްޓުން ނަށް ގަތުލްއާންމު މޮނިޓާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. މިއީ މި 2017 ގައި އައިއެސް އިން ހިންގި މިފަދަ އެންެމެ ބޮޑު ގަތުލްއާންމު ކަމަށް ވެސް އެ މޮނިޓަރިން ގްރޫޕުން ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އައިސިސް އިން ގަތުލުކޮށްފައިވަނީ އުުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރުގެ މީހުންނެވެ. އަދި އެމީހުން މަރާލައިފައި ވަނީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެންެނެވެ. އައިއެސް އިން ގަތުލުކޮށްފައި ވަނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ކަމެއް އެމީހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމެއް ނޫނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

އައިސިސް އިން ބަޔަކު ގަތުލުކޮށްފައިވާއިރު ސީރިޔާގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ އިދްލީބްގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން، ސީރިޔާއަށް މި ދުވަސްކޮޅު ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ލޯ އަމާޒުވެފައެވެ. މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން 72 މީހުން މަރުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.