އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބަލިން ފަސޭހަވުން

އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރިކަވަރ ވެއްޖެ، ޖުމްލަ އަދަދު 155ށް

  • ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 155
  • ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1395ށް އަރާފަ

ކ. މާލެ | 26 މެއި 2020 | އަންގާރަ 02:53 | 5,112

އާރްއާރް ޓީމަކުން ކޮވިޑަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު 155ށް އަރައިފި އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޑޭޝްބޯޑުން ދައްކާ ގޮތުން އިތުރު މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 155ށް އަރާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެންއީއޯސީން ވަނީ 10 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބަލިން ފަސޭހަވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. ބަލިން ރަނގަޅުވާ މިންވަރު 11 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ އިތުރު ވެފައިވާއިރު، 100ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހުން ރިކަވަރވާން ނަގާ ދުވަސްތައް ހީކުރި ވަރަށްވުރެ، އިތުރު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މީގެކުރިން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަދި މިއީ ކީއްވެގެންކަން ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ރިކަވަރވެފައިވާ ފަރާތްތައް ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ އެވަރެޖްކޮށް 17 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވެ. މިހާރު ރިކަވަރނުވެ ހުރި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މާލެ ސިޓީން ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ދެނެގަނެވުނު ފަހުން ފެންމަތިވެފައިވާ ކޭސްތަކެވެ.

ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1395ށް އަރާފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 1235 މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، 4 މީހަކު ވަނީ ބަލީގައި މަރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.