ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ރަޝިއާ

ރަޝިއާ މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހާދިސާގެ ފަހުން ހަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލި މީހާއާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމުގެ ހެއްކެތް ނެތް

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:37 | 3,309

ބޮން ގޮއްވި ސަރަހައްދު - އޭއެފްޕީ

ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގެ މެޓްރޯގައި ހޯމަދުވަހު މެންދުރު ބޮން ގޮއްވާލި ހާދިސާގެ ފަހުން ހަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުދަދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ހައްޔަރު ކުރި މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ "ޓެރަރިސްޓް ހަަމަލާތަކަށް ވާގިވެރިވުމުގެ" ތުހުމަތުގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެޓްރޯގައި ބޮން ގޮއްވާލި މީހާއާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމުގެ ހެއްކެތް ނެތް ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން "ދަ ރަޝިއަން އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީ" އިން ބުނީ ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންނަކީ މެދުތެރޭ އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުުން ކަމަށާއި، އެމީހުން ދިޔައީ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މެދުތެރޭ އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހިޖުރަވެރިން، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ރެކްރޫޓް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގެ މެޓްރޯގައި ހޯމަދުވަހު މެންދުރު ބޮން ގޮއްވާލީ އަކްބާޒޯން ޒަލިލޮވް ނަމަކަށް ކިޔާ ރަޝިއާއަށް އުފަން، ކިރިގިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ.

ދެ މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންގެ ދެމެދުގައި ދިން ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހަމަލާގައި 14 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު 50 މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވެއެވެ. ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑީމިއާ ޕުޓިން ވަނީ ބޮންގޮއްވުމުގެ ހާދިސާ ކުށްވެރިކުރައްވައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި އަދި ރަހްމަތްތެރިންނަަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ދަނީ މިހަަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.