ކައިލީ ޖެނަރ އާއި ޑްރޭކް
ޑްރޭކްގެ 3 އަހަރު ކުރީގެ ލަވައެއްގައި ކައިލީގެ ވާހަކަ: އޭނާއަށް 19 އަހަރުގައި ދެ މީހުން ރަށްޓެހިވިތަ؟
 
ކައިލީ އާއި ޓްރެވިސް 2019 ވަނަ އަހަރު ރުޅިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ފަހުން ވެސް ޑްރޭކްއާ ގުޅުމެއް އޮތް
 
ޑެރޭކް ބުނީ އެއީ ތިން އަހަރު ކުރީގެ ލަވައެއް ކަމަށް
 
ޑްރޭކްގެ ލަވައެއްގައި ކައިލީގެ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑު އިންސްޓަގްރާމް ލައިވްއެއްގައި ވަނީ އިވިފައި
ކ. މާލެ |
ކައިލީ އާއި ޑްރޭކް؛ ކައިލީގެ 16 ވަނަ އުފަންދުވަހުގެ ހަފްލާގައި
އިންސްޓަގްރާމް

ކައިލީ ޖެނަރ އާއި ޑްރޭކް ރަށްޓެހިވެފައިވާ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ އެތައް މަހެއް ވެފައިވާއިރު، މި ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގައި މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓުންކަމަށްވާ ޑްރޭކް، ފިއުޗަރގެ އާ ލަވަ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންސްޓަގްރާމް ލައިވްއެއްގައި ޑްރޭކްގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް ޕްލޭކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ރިލީޒް ނުކުރާ ލަވަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެފަދަ ލަވައެއްގައި ކައިލީގެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ވަގުތުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ޑްރޭކް ބުނެފައިވަނީ އެއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރީގެ ލަވައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑްރޭކް އެކަމާ ގުޅިގެން ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައިވަނީ، ކައިލީގެ އެންމެ ފަހުގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އޭނާގެ ދަރި ސްޓޯމީގެ ބައްޕައާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި، މިކަމާ ގުޅިގެން ކައިލީގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް އެއީ ކުރީގެ ލަވައެއްކަން އެނގޭތީއެވެ.

ކައިލީ އާއި ޑްރޭކް. ފޮޓޯ: އިންސްޓަގްރާމް

ޑްރޭކް އަދި ކައިލީވެސް އެއީ ކުރީގެ ލަވައެއްކަން ބުނެފައިވާއިރު، ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ގުޅުމެއް ހިނގާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިއީ ތިން އަހަރުގެ ކުރީގެ ލަވައެއް ނަމަ، އޭރު ކައިލީއަށް ވާނީ އެންމެ 19 އަހަރެވެ. އަދި ޑްރޭކްއަށް ވާނީ 30 އަހަރެވެ.

އެހެންކަމުން، މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއް ދަނީ ޑްރޭކްއަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ކައިލީ އާ ޓްރެވިސް 2019 ވަނަ އަހަރު ރުޅިވެފައިވާއިރު، އެއަށް ފަހު ވެސް އޭނާ އާއި ޑްރޭކްއާ ރަށްޓެހިވެފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރުތައް ފެތުރުނެވެ.

ކައިލީ ކުރިން ރެޕް އާޓިސްޓް ޓައިގާއާ ރަށްޓެހިވެފައިވާއިރު، ދެ މީހުން ރަށްޓެހިވިއިރު ކައިލީއަށް ވާނީ 16 އަހަރެވެ. އަދި ޓައިގާއަށް ވާނީ 24 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved