ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިޔާގެ ކެމިކަލް ހަމަލާ

ސީރިޔާގައި ދިން ހަމަލާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު ހަމަލާއެއް: ޓްރަމްޕް

  • ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސީރިއާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، ރަޝިއާގެ ވާހަކަ ވިދާޅެއް ނުވޭ
  • ކެމިކަލް ހަމަލާގައި 20 ކުޑަކުދިންނާއި،52 މީހުން މަރުވި

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 14:30 | 4,067

ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސީރިއާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، ރަޝިއާގެ ވާހަކަ ވިދާޅެއް ނުވޭ - އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

ސީރިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން އެ ގައުމުގެ އުތުރުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށް އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައި ވާތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެކަން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ "އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅު" ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ. "މައުސޫމް ކުޑަކުދިން މަރައި މައުސޫމް ތުއްތުކުދިން، ވަރަށް ތުއްތުކުދިން މަރައި.. އޭރަށް އެއިން ފަހަނަ އެޅެނީ...އެތައް ގޮތަކުން"

ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސީރިއާގެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، ރަޝިއާގެ ވާހަކަ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންދޫބު ވަނީ ރަޝިއާއިން އެ ހަމަލާ ފޮރުވަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ހޫނުކޮށް ދިއަ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިކީ ހޭލީ ވިދާޅުވީ ދިމިޝްގުގައި ތިބި ރަޝިއާގެ އެކުވެރިންނަށް އޮތް ސަމާލުކަން އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ރަޝިއާއިން އެފަދަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރާކަމަށެވެ.

ގައުމުތަކަކުން ގުޅިގެން އެކަމުގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފާނެ ކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ. އިން ތަކުރާރުކޮށް ފެއިލްވަމުންދާ ނަމަ ގައުމުތަކުގެ ހަޔާތުގައި އަމިއްލައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖުބޫރުވާ ހާލަތެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ ފައުޖުތަކުން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ބަޝާރުލް އަސަދު ދޮގުކުރައްވައެވެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގާއިމްވެފައިވާ ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓްރީ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްއިން ބުނީ އިދްލީބްގެ ޚާން ޝެއިޚޫންގައި އަންގާރަ ދުވަހު ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި 20 ކުޑަކުދިންނާއި، 52 މީހުން މަރުވި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.