ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ހުޅުމާލެ: ނިއު ނޯމަލް

ހުޅުމާލޭ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި އިޖުތުމާއި ގައިދުރުކަމުގެ ފާހަގަތައް ކުރަހައިފި

  • އެޗްޑީސީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ފުރަބަންދަށް ލުއި ދެވޭ ދުވަހަށް
  • ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ގިނަ ފިހާރަތަކެއްގެ ބޭރުގައި މި ފާހަގަތައް ވަނީ ޖަހާފައި
  • ލުއިތަކެއް ދެވިގެންދާނީ ބައެއް އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ބެލެވޭ

ކ. މާލެ | 23 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 05:31 | 1,331

ހުޅުމާލޭގައި ކުރަހާފައި ހުރި ފާހަގައެއްގެ މަތީގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ސުހައިލް އަހުމަދު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި، އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ ފާހަގަތައް ކުރަހައިފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއީ "ނިއު ނޯމަލް" އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މިއީ އަލުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ގެނައުމަށް ލުއިތައް ދެވެންވާއިރަށް، ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެޅުނު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު، ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފުރަބަންދު ކުރެވިފައިވާތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ނިންމާ، ސަރުކާރުން އަންނަނީ ފުރަބަންދަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ލުއިތައް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އާންމުންނަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވިގެންދާނީ އުސޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި، މަގުމައްޗަށް ނިކުންނައިރު މާސްކު އެޅުން ފަދަ ކަންކަން މި އުސޫލުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.