ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
އޮލިމްޕިކްސް ކެންސަލް ކުރުން

އޮލިމްޕިކްސް ކެންސަލް ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: އައިއޯސީގެ ރައީސް

  • އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 23 ން އޮގަސްޓް 8 ށް
  • މީގެ ކުރިން އޮލިމްޕިކްސް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އޯގަނައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް ޔޮޝީރޯ މޯރީ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 22 މެއި 2020 | ހުކުރު 15:12 | 1,125

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) ގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް: އަންނަ އަހަރު އޮލިމްޕިކްސް ކެންސަލް ކުރުން އެކަށީގެންވޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) ގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ސަބަބުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމީ ގިނަ ގައުމުތަކުން އެކަމަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ޖުލައި 24 ން އޮގަސްޓް 9 ށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 23 ން އޮގަސްޓް 8 ށް އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައެވެ. ޕެރަލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 24 ން ސެޕްޓެމްބަރު 5 ށެވެ.

އައިއޯސީގެ ރައީސް ބާކް ވިދާޅުވީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރެއް އިރުއިރުކޮޅާ ބަދަލުކުރުން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ފަސްކޮށްފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރު ގޭމްސް ނުބޭއްވިއްޖެ ނަމަ، ދެން ޖެހޭނީ އޮލިމްޕިކްސް ކެންސަލް ކުރަން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިއޯސީގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އޮލިމްޕިކްސް އޯގަނައިޒިން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން ޔޮޝީރޯ މޯރީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުވެސް ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ، ގޭމްސް އިތުރަށް ފަސްނުކޮށް، ކެންސަލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސާ ދޭވީ ސްރިދާރު ވަނީ އަންނަ އަހަރުވެސް އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ބޭއްވުން ނާދިރު ކަމަށާއި، ގޭމްސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރު ގޭމްސް ބޭއްވުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.