ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިޔާއަށް އެހީވުން

ސީރިޔާއަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ވައުދުވެއްޖެ

  • މި އެހީއަކީ އަލަށް ލިބޭ ފަންޑިންގ ކަމެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރޭގައި ކުރިން ވައުދުވެފައިވާ އެހީ ހިމެނޭކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 04:29 | 2,146

މިދިއަ އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 12 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވިފައި - ގޫގުލް

ސީރިޔާއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު 6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބުދަ ދުވަހު ވައުދުވެއްޖެ ކަމަށް އީޔޫއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ގައުމަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ބެލްޖިއަމްގެ ވެރިރަށް ބްރަސަލްސްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައްދަލުވުމަށްވަނީ ސީރިޔާގެ އިދްލިބްގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގެ މައްސަލައިގެ ހިޔަނި އެޅިފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮންފަރެންސުން މި ދެނީ ބާރުގަދަ މެސެޖެއް،ސީރިޔާގެ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވިއަކަ ނުދޭނަން" އީޔޫގެ އިންސާނީ އެހީއާ ބެހޭ ކޮމިޝަނަރ ކްރިސްޓޯސް ސްޓައިލިއަނައިޑްސް ބައްދަލުވުމުގެ މަންދޫބުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އީޔޫއާއި އދން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާވަނީ އެ ތަނަަށް ހާޒިރުވި މަންދޫބުން ވަނީ އެންމެން އެކުގައި މި އަހަރަށް އެކަނިވެސް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އުފާ ފާޅު ކުރައްވާފައެެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ އަލަށް ލިބޭ ފަންޑިންގ ކަމެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއިން ކުރިން ވައުދުވެފައިވާ އެހީ ހިމެނޭކަމެއް ސްޓައިލިއަނައިޑްސް ސާފުކޮށެއް ނުދެއްވައެވެ.

ބްރަސަލްސްގައި މި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކީ މިދިއަ އަހަރު ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ބޭއްވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

މިދިއަ އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި 12 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.