ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ސީރިޔާ

ސީރިޔާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް އަރައިފި

  • މި ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ބައެއް މީހުންގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް
  • ހަމަލައިގެ ސަބަބުން އަދިވެސް 557 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
  • އދ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސީރިއާ ސިފައިންގެ އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމުގައި

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:01 | 1,964

ސީރިއާގައި ދެވުނު ކެމިކަލް ހަމަލާގައި އަސަރު ކުރި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ - އަލްޖަޒީރާ

ސީރިއާގެ އިދްލިބް އަވަށަށް ސީރިއާ ސިފައިންދިން ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހަމަލާއެއްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 އަށް އަރައިފިކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.


އާއްމުކޮށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާ ބައްޝާރުގެ ސިފައިންނާއި ބައްޝާރަށް ވާގިވެރިވާ ރަޝިއާގެ ފައުޖުތަކުން ޓޮކްސިކް ގޭސް ހިމެނޭ ކެމިކަލް ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން އިދްލިބްގައި 58 މީހުންވަނީ ވަގުތުން މަރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 11 ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. 

މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 74 ހަތަރަށް އަރާފައިވަނީ މި ހަމަލައިގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވެސް މިހާރު މަރުވެފައިވާތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ބައެއް މީހުންގެ ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސްކަމަށާއި މި ހަމަލާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދިއުމަކީ އަދިވެސް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ހަމަލައިގެ ސަބަބުން އަދިވެސް 557 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އާއްމުކޮށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށްފަހު އިންކާރު ކުރަމުން އަންނަ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވަނީ މިފަހަރުވެސް މިއީ އެމީހުންގެ ހަމަލާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް އދ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ސީރިއާ ސިފައިންގެ އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މި ހަމަލާގެ ތަހުގީގެއް ކުރާނެކަމަށް އދ އިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބައްޝާރުގެ ފައުޖުތަކުން ދިން މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންވެސް ގެންދަވަނީ ސީރިއާ ސަރުކާރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.