raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ކްރަންޗީ އެގް ފިންގަރސް
 
މި ތައްޔާރުކޮށްލަން މާގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
4,720
ކ. މާލެ |
21 މެއި 2020 | ބުރާސްފަތި 13:24
ކްރަންޗީ އެގް ފިންގަރސް
ޔޫޓިއުބް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 8 ބިސް
  • 1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  • 4 ފޮތި ޕާން
  • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  • ½ ރެޑް ޗިލީ ފްލޭކްސް
  • 1 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ބިސް، އަސޭމިރުސް، އަދި ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ގިރާލާށެއެވެ. ދެން ބިސްގަނޑު ރަނގަޅަށް ފިހެވެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލުމުން، ފިނިކޮށްފައި، ކިއުބް ހުންނަ ވަރަށްވުރެ ދިގުކޮށް ކަފާލާށެވެ.

ދެން ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް 1 ބިސް، ޗިލީ ފްލޭކްސް، އަދި ލޮނު އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު، ޕާން ކުޑި ހާކާލުމަށްފަހު ތެލުލާށެވެ. މުށިކުލަ އަރަން ފެށުމުން ތެޔޮ އެތިން ނަގާށެވެ.

ސޯސް އާއި ޖަހައިގެން ކާލަން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް