raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕާސްތާ ޗިކަން ސެލެޑް
 
މި ސެލެޑަކީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ މީރު ސެލެޑެއް!
ޒުނާނާ ޒާލިފް
4,559
20 މެއި 2020 | ބުދަ 12:52
ކ. މާލެ
ޕާސްތާ ޗިކަން ސެލެޑް، ޓޭސްޓް
ގޫގުލް

ޕާސްތާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ޑިޝް އެކެވެ. މިސެލެޑަށް ޕާސްތާ ބޭނުންކުރުމުން ޑިޝް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެގެން ދެއެވެ. ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކުރާއިރު ސެލެޑެއް ހިމަނާލުމުން އެ ކެއުމެއް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެގެން ދެއެވެ. އަދި މި ސެލެޑު އެންމެ މީރުވާނީ ތައްޔާރު ކުރާތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 400 ގުރާމް ޕާސްތާ (ޗަސްނުވާ ވަރަށް ކައްކާފައި)
 • 3 ޖޯޑު ޗެރީ ޓޮމާޓޯ (4 ބަޔަށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޖޯޑު މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ގާނާފައި)
 • 400 ގުރާމް ކުކުޅު ނުވަތަ ސޮސެޖު
 • ބައި ޖޯޑު އޮލިވްސް
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • ބައި ޖޯޑު ޕާރސްލީ ފަތް
 • 1/3 ރީނދޫ ބޮޑު މިރުސް
 • 1/3 ރަތް ބޮޑު މިރުސް
 • ބައި ޖޯޑު ޒައިތޫނި ތެޔޮ
 • 1/4 ޖޯޑު ވިނެގަރ
 • 1/4 ޖޯޑު ފެން
 • 1 ސަމްސާ ލޮނު
 • 3 ލޮނުމެދު
 • 1 ސަމްސާ ހަކުރު
 • 2 ސައިސަމްސާ އޮރިގާނޯ އާބްސް
 • 2 ސައިސަމްސާ ހިކި ބޭސިލް
 • 1 ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުކުޅުކޮޅު ނޫނީ ސޮސެޖު ކުދިކޮށް ކޮށާލާފައި ތެލުލާށެވެ.

ދެން ތަރުކާރީ ކޮޅު ތުނިކޮށް، ދިގަށް ނުވަތަ "ޖޫލިއެންކޮށް" ކޮށާލާށެވެ.

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޮޑު ތައްޓަކަށް އަޅާފައި، ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން ހާވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ބައި ލުނބޯގެ ހުތްކޮޅު ސެލެޑުގެ މައްޗަށް ފިތާލާށެވެ. މި ޑިޝް މިހާރު މިހިރީ ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް