އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކަރަން ޖޯހަރު

ކަރަންގެ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން ކާޖޮލް ބޭނުމެއް ނުވި

  • ސޯނީ އެނބުރި ޓީވީ ސީރީޒްތަކަށް އަންނާނީ ސްޓާޕްލަސް އިން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކިޔާ ތޫ މެރި ލާގެ" އިން

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 16:40 | 6,690

ކަރަން ކާޖޮލްއާއެކީ - ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރަށް ދާދި ފަހުން ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމީ ތަރި ކާޖޮލް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ކާޖޮލް ކައިރީގައި ކަރަންގެ ދެ ދަރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނަނީ ކީކޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ "އެ ޓޮޕިކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދޭން ބޭނުން ނުވާ" ކަމަށެވެ.

ކަރަން ޖޯހަރުގެ "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ"، "ކަބީ ހުށީ ކަބީ ގަމް" އަދި " މައި ނޭމް އިޒް ޚާން" ގައި މުހިއްމު ރޯލުތަކެއް އަދާކުރި ކާޖޮލް އާއި ކަރަންއަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް ރައްޓެހިންތަކެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހަކަށް  އައިސް ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.

މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދެމީހުން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު ކާޖޮލް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ކަރަން ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާފައި ވާކަމަށެވެ.

ސަރޮގޭޓް ކޮށްގެން ކަރަން ޖޯހަރަށް ވަނީ އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިން ލިބިފައެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަރަން ޖޯހަރަށް ލިބުނީ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ފިރިހެންކުއްޖާއަށް ޔާޝްގެ ނަން ދީފައިވާއިރު އަންހެން ކުއްޖާއަށް ކިޔަނީ ރޫހީއެވެ. ޔާޝްއަކީ ކަރަންގެ ކާފަގެ ނަމެވެ. ރޫހީއަކީ ކަރަންގެ މަންމަގެ ނަމުގެ ދެ އަކުރު ބަދަލުކުރަމުން އަންނަ ނަމެކެވެ. ކަރަން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ދެ ދަރިން ބަލަނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ ހީރޫ ކަމަށެވެ. ކަރަންއަށް ދަރިން ލިބުމުން އޭނާގެ ގާތް ރައްޓެހިން ދަނީ އޭނާގެ ދަރިންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.