އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ވިދްޔާ ބާލަން

ވިދްޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އެމޭޒަން ޕްރައިމް އަށް

  • އޮންލައިން ކޮށް ރިލީޒް ކުރަން ނިންމީ ސިނަމާތައް ބަންދުވުމުން
  • އެމެޒޯން ޕްރައިމްގައި ރިލީޒް ކުރާނެކަން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ތާރީހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 17 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 23:01 | 1,614

ޝަކުންތަލާ ދޭވީ ގެ ޕޯސްޓަރެއްގައި ވިދްޔާ ބާލަން - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ވިދްޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" އޮންލައިންކޮށް އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގައި ރިލީޒްކުރާ ކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ޝަކުންތަލާ ދޭވީ އަކީ އިންޑިއާގެ، ހިސާބަށް މޮޅު މީހެއް ކަމަށްވާ ޝަކުންތަލަ ދޭވީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަނޫ މެނަން އެވެ. މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސޮނީ ޕިކްޗާސް ނެޓްވޯކްސް ޕްރޮޑަކްޝަންސްއާއި ކިކްރަމް މަލޯތްރާ އެވެ.

ވިދްޔާއާއެކު މި ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ދަންގަލް އިން އާއްމުންގެ މަގުބޫލްކަން ހޯދި ސާންޔާ މަލްހޯތްރާ، ޖިއްޝޫ ސެންގުޕްތާ، ކައިޕޯޗޭ އިން ފެނިގެން ދިޔަ އަމިތް ސަދް ހިމެނެ އެވެ.

އެމޭޒަން ޕްރައިމްގައި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެކަން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ފިލްމު ސީދާ ތާރީހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ވިދްޔާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.