ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މޫސަލް އޮޕަރޭޝަން

މޫސަލްގައި އދ. އިން ކޭމްޕްތައް އިތުރުކޮށްދެނީ

  • އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށިފަހުން ޖުމްލަ 392،000 މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވޭ
  • އެނބުރި ގެދޮރަށް ގޮސްފައިވަނީ 94،500 މީހުން

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 14:47 | 3,147

މޫސަލްގެ އާބާދީ ވަނީ ތިގްރީސް ކޯރުގެ ދެފަރާތަށް ބެހިގެން ގޮސްފައި - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ މަދަދާ އެކު އައިއެސްއާ ދެކޮޅަށް މޫސަލްގައި ކުރިޔަށްދާ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ނިމިފައި ނުވުމާއި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އޮތް އެ ސިޓީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 300،000 އަށް އަރާފައި ވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަހާފައިވާ ކޭމްޕްތައް އިތުރުކުރަމުންދާކަމަށް އދ ން ބުނެފިއެވެ. 

ޔޫއެން އޮފީސް ފޮރ ދި ކޯޑިނޭޝަން އޮފް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެފެއަރސްއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނީ މޫސަލްއިން އައިއެސް ފައްސާލުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށިފަހުން ޖުމްލަ 392،000 މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އެނބުރި ގެދޮރަށް ގޮސްފައި ވަނީ 94،500 މީހުން ކަމަށް އެ އެޖެންސީން ބުނެއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަންއިން ބުނާ ގޮތުގައި ގެދޮރު ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 302،400 ގައެވެ.

މޫސަލްއިން އައިއެސް ފައްސާލުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ސިޓީގެ އާބާދީއަކީ ދޮޅު މިލިއަނެއްހާ މީހުންނެވެ.

މޫސަލްގެ މެދުތެރެއިން ދަތުރުކޮށްފައި އޮންނަ ތިގްރީސް ކޯރުގެ ދެފަރާތަށް އެ ސިޓީގެ އާބާދީވަނީ ބެހިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކޯރުގެ އިރުމަތިން އޮންނަ ފަޅި މިދިއަ ޖެނުއަރީ މަހު އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރު އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކުން ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ދޭ ހަމަލާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ފެބްރުއަރީ މަހު ވަނީ މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގެ ދެވަނަ ފޭސް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.