ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިލީ ސޮސެޖް
 
މި ޑިޝް އަކީ ގޭގައި ހުރި ތަކެތިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ޑިޝްއެކެވެ
ކ. މާލެ |
ޗިލީ ސޮސެޖް، އެކްރިޗް
ގޫގުލް

ޗިލީ ސޮސެޖަކީ ރޮށްޓާ ޖަހައިގެން ކާލަން އަދި ބަތާއެއްކޮށް ވެސް ކާން ވަރަށް ކަމުދާނެ ޑިޝްއެކެވެ. މި ޑިޝް އަކީ ގޭގައި ހުރި ތަކެތިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ޑިޝް އެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ސޮސެޖް ބޮނޑި
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • 2 ކެކްސިކަމް
 • 1/3 ރަތް ބޮޑު މިރުސް (ބެލް ޕެޕަރ)
 • 1/3 ރީނދޫ ބޮޑު މިރުސް (ބެލް ޕެޕަރ)
 • 5-8 ލޮނުމެދު (އަޅަން ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (އަޅަން ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 3 ހިކަނދިފަތް
 • 1 ޓޮމާޓޯ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމްސާ އަސޭމިރުސް
 • ބައި ސައިސަމްސާ ޕެޕްރިކާ
 • 1 ސައިސަމްސާ މިކްސްޑް އާބްސް (ބޭނުމިއްޔާ ނޭޅިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ)
 • ޒައިތޫނި ތެޔޮފޮދެއް
 • ސޯޔާ ސޯސް (ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • ޗިލީ ސޯސް (ބޭނުން ވަރަކަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔާ، ލޮނުމެދު، ބޮޑު މިރުސް، ކެޕްސިކަމް، ޓޮމާޓޯ އަދި ހިކަނދިފަތްކޮޅު ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. މިރުސް ކޮށާނީ ހިމުންކޮށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮސެޖްތައް ބޭނުން ސައިޒަކަށް ކޮށާލާފައި ތެލުލާށެވެ. ދެން ވަކިން ތެއްޔެއްގައި ފިޔާކޮޅު ވަޅޯ ކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ވަޅޯވުމުން ލޮނުމެދު، މިރުސް އަދި ބޮޑުމިރުސްކޮޅު އަޅާފައި މީރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބާކީހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް ހާވާލާށެވެ. ތަރުކާރީކޮޅު މީރު ވުމުން ތެލުލި ސޮސެޖްކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން އާބްސް، އަސޭމިރުސް، ޕެޕްރިކާ އަދި ލޮނުކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ސޯސްކޮޅު އަޅާފައި ހާވާލުމުން މި ޑިޝް މިހިރީ ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved