އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ޗިލީ ސޮސެޖް

 • މި ޑިޝް އަކީ ގޭގައި ހުރި ތަކެތިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ޑިޝްއެކެވެ

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 14:35 | 3,349

ޗިލީ ސޮސެޖް، އެކްރިޗް - ގޫގުލް

ޗިލީ ސޮސެޖަކީ ރޮށްޓާ ޖަހައިގެން ކާލަން އަދި ބަތާއެއްކޮށް ވެސް ކާން ވަރަށް ކަމުދާނެ ޑިޝްއެކެވެ. މި ޑިޝް އަކީ ގޭގައި ހުރި ތަކެތިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ޑިޝް އެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ސޮސެޖް ބޮނޑި
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ
 • 2 ކެކްސިކަމް
 • 1/3 ރަތް ބޮޑު މިރުސް (ބެލް ޕެޕަރ)
 • 1/3 ރީނދޫ ބޮޑު މިރުސް (ބެލް ޕެޕަރ)
 • 5-8 ލޮނުމެދު (އަޅަން ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (އަޅަން ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • 3 ހިކަނދިފަތް
 • 1 ޓޮމާޓޯ
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސަމްސާ އަސޭމިރުސް
 • ބައި ސައިސަމްސާ ޕެޕްރިކާ
 • 1 ސައިސަމްސާ މިކްސްޑް އާބްސް (ބޭނުމިއްޔާ ނޭޅިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ)
 • ޒައިތޫނި ތެޔޮފޮދެއް
 • ސޯޔާ ސޯސް (ބޭނުން ވަރަކަށް)
 • ޗިލީ ސޯސް (ބޭނުން ވަރަކަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔާ، ލޮނުމެދު، ބޮޑު މިރުސް، ކެޕްސިކަމް، ޓޮމާޓޯ އަދި ހިކަނދިފަތްކޮޅު ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. މިރުސް ކޮށާނީ ހިމުންކޮށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮސެޖްތައް ބޭނުން ސައިޒަކަށް ކޮށާލާފައި ތެލުލާށެވެ. ދެން ވަކިން ތެއްޔެއްގައި ފިޔާކޮޅު ވަޅޯ ކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ވަޅޯވުމުން ލޮނުމެދު، މިރުސް އަދި ބޮޑުމިރުސްކޮޅު އަޅާފައި މީރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބާކީހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް ހާވާލާށެވެ. ތަރުކާރީކޮޅު މީރު ވުމުން ތެލުލި ސޮސެޖްކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން އާބްސް، އަސޭމިރުސް، ޕެޕްރިކާ އަދި ލޮނުކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ސޯސްކޮޅު އަޅާފައި ހާވާލުމުން މި ޑިޝް މިހިރީ ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.