ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ސްޕައިސީ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑް
 
މިއީ ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މީރުވާނެ ސެލަޑެއް
ކ. މާލެ |
ސްޕައިސީ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑް
މާންޗީ.ކޮމް

ކިއުކަމްބަރ ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ވައްތަރުގެ ސެލަޑް ކުރެއެވެ. މިފަހަރު މި ތައްޔާރުކޮށްލަނީ ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

  • 1 ކިއުކަމްބަރ (ބޮޑު)
  • 1/4 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ސްލައިސް ކޮށްފައި)
  • 1 ގްރީން އޮނިއަން ( ކޮށާފައި)
  • 2 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޯށްފައި)
  • 2 ސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
  • 3 ސަމުސާ ހޮތް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް
  • 2 ސަމުސާ ސެސިމީ އޮއިލް
  • 2 ސަމުސާ ސެސިމީ ސީޑް
  • 1 ސަމުސާ ހަކުރު (ބޭނުންވާ ނަމަ)
  • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކިއުކަމްބަރ ދެ ފަޅިއަށް ފަޅިކޮށްލުމަށް ފަހު، އަރިއަކަށް ކޮށާލާށެވެ. ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކިއުކަމްބަރ، ފިޔާ, ގްރީން އޮނިއަން، ލޮނުމެދު، ސޯއީ ސޮސް، ހޮޓް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް، ތެޔޮ، ސެސިމީ ސީޑް، ލޮނު އެޅުމަށް ފަހު، އެއްކޮށްލާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރެވުމުން ސެލަޑް ތައްޔާރުކުރެވުނީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved