އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ސްޕައިސީ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑް

 • މިއީ ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މީރުވާނެ ސެލަޑެއް

ކ. މާލެ | 16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 11:16 | 5,574

ސްޕައިސީ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑް - މާންޗީ.ކޮމް

ކިއުކަމްބަރ ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ވައްތަރުގެ ސެލަޑް ކުރެއެވެ. މިފަހަރު މި ތައްޔާރުކޮށްލަނީ ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމުދާނެ ކިއުކަމްބަރ ސެލަޑެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

 • 1 ކިއުކަމްބަރ (ބޮޑު)
 • 1/4 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ސްލައިސް ކޮށްފައި)
 • 1 ގްރީން އޮނިއަން ( ކޮށާފައި)
 • 2 ލޮނުމެދު (ޗަސްކޯށްފައި)
 • 2 ސަމުސާ ސޯއީ ސޯސް
 • 3 ސަމުސާ ހޮތް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް
 • 2 ސަމުސާ ސެސިމީ އޮއިލް
 • 2 ސަމުސާ ސެސިމީ ސީޑް
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު (ބޭނުންވާ ނަމަ)
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކިއުކަމްބަރ ދެ ފަޅިއަށް ފަޅިކޮށްލުމަށް ފަހު، އަރިއަކަށް ކޮށާލާށެވެ. ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކިއުކަމްބަރ، ފިޔާ, ގްރީން އޮނިއަން، ލޮނުމެދު، ސޯއީ ސޮސް، ހޮޓް ޕެޕަރ ފްލޭކްސް، ތެޔޮ، ސެސިމީ ސީޑް، ލޮނު އެޅުމަށް ފަހު، އެއްކޮށްލާށެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރެވުމުން ސެލަޑް ތައްޔާރުކުރެވުނީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.