އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފަރްހާން އަހްތަރު ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކރުުން

މުމްބާއި ފުލުހުންނަށް ފަރްހާން ޕީޕީއި ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި

  • މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ''ތޫފާން'' ފިލްމުގައި
  • އެހެން މީހުންވެސް އެހީވެ ދިނުުމަށް އެދުނު
  • ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ދަނީ އެކި ގޮތް ގޮތަށް އެހީވަމުން

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 13:51 | 2,392

ފިލްމެއްގެ ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓެއްގައި ފަރްހާން ވާހަކަ ދައްކަނީ - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މުމްބާއީގެ ފުލުހުންނަށް، ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ފަރްހާން އަޚްތަރު 1000 ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީީޕީއީ) ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ފަރްހާން ބުނީ، ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކުރީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ޕީޕީއީ ސެޓްތައް ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ މުމްބާއީގެ ވަކޮލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށެވެ. އެހެން މީހުންވެސް އޭނާ ފަދައިން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފަރްހާން ވަނީ ބާރު އަޅާފަ އެވެ.

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުން ދާތީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންތައް ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މި ވަގުތު ބޮލީވުޑްގެ މަސައްކަތްވެސް އޮތީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ.

ފަރްހާން އަޚްތަރުގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރު އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ އޯމް ޕްރަކާޝްގެ ''ޓޫފާން'' ފިލްމުންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާ ފެނިގެން ދާނީ ބޮކްސަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. މި ފިލްމު ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން އޮތީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ ފުރަބަންދާ އެކު ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚު ލަސްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.