ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ބަނާނާ ބްރެޑް ޓޯސްޓު
 
މި ޓޯސްޓު ތައްޔާރުކޮށްލަން މާގިނަ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ
ކ. މާލެ |
ބަނާނާ ބްރެޑް ޓޯސްޓު
ޑައިޖޯއީ.ކޮމް

ދޮންކޭލަކީ ރާއްޖޭގައި ހައްދާ މޭވާގެ ބާވަތަކައް ވާއިރު، ފަސޭހައިން ބާޒާރުން ލިބެން ހުރެއެވެ. ދޮންކޭލަކީ އާދައިގެ މަސްމަހުވެސް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ ސުފުރާމަތިން ވަރަށް ތިޔާގި މޭވާ އެކެވެ. ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔަރު ކުރާ ދިވެހި ކެއުމާއި ހެދިކާގެ ބާވަތްތައް ވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ. މި ފަހަރު މެނޫއަށް މި އިތުރު ކޮށްލަނީ 'ބަނާނާ ބްރެޑް ޓޯސްޓް' އެވެ. ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ، ރަހަ މީރު ރެސިޕީއަކަށް މި ވެގެންދާނެ ކަން ޔަޤީނެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  • 2 ދޮންކެޔޮ (ފޮތިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
  • 5 ފޮތި ޕާން (ކައިރިފަށް ކަފާލާފައި)
  • 1 ބިސް
  • 1 ސަމުސާ މިލްކު
  • ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވައެއްގެ ތެރެއަށް ބަޓަރު އެޅުމަށް ފަހު، ދޮންކެޔޮ، ހަކުރު އަޅައިގެން މުށި ކުލަ އަރަންދެން ތެެލުލާށެވެ. ދެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ބިހާއި، ހަކުރާއި ކިރު އެޅުމަށް ފަހު ގިރާލާށެވެ.

އެއަށް ފަހު، ޕާން ފޮތިތައް ރޮށި ދަމާހެން ދަމާލުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ތައްޔާރުކުރި ދޮންކެޔޮ ސަމުސަލެއް ލުމަށްފަހު ކައިރިފަށުގައި ފިއްސަކުން ބިސް ހޭކުމަށްފަހު ރޯލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ބިސް އެތީގެ ތެރެއަށް ލުމަށް ފަހު ތެލުލާށެވެ. ތެލުލާނީ ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދަކުންނެވެ،

ތެލުލާ ނިމުމުން ހަކުރާ ފޮނިތޮށި ޕައުޑަރ އެއްކޮށްފައި ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި ރޯލްސްގެ ދެފުށުގައި ހާކާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
63%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved