ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ބަނާނާ ސްޕްލިޓް އޯޓްސް

  • އޯޓްސްއަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް

ކ. މާލެ | 15 މެއި 2020 | ހުކުރު 11:59 | 3,034

ބަނާނާ ސްޕްލިޓް އޯޓްސް - ކެރީ އޮސްމޮންޑް.ކޮމް

އޯޓްސް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެއެވެ. ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދަށް ކުރުމަށްވެސް އޯޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާނާ ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • ½ އޯޓްސް
  • ¾ ޖޯޑު ވެނީލާ އެލްމަންޑް މިލްކް (ބޭނުން ވައްތަރެއް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • ½ ސައި ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  • ½ ދޮންކެޔޮ (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފައި)
  • 1 ސަމުސާ ޑްރައި ޗެރީ (ހިކި މޭބިސްކަދުރު ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • 1 ސަމުސާ ޕީނަޓް ( މުގުރާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ އޯޓްސް، އަލްމަންޑް މިލްކް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ ބޯތައްޓަކަށް އަޅާފައި ފްރިޖުގައި 5 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާށެއެވެ.

5 ގަޑިއިރު ވުމުން އޯޓްސް ތަށި ސަމުސަލުން އެއްކޮށްލާށެއެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ދޮންކެޔޮ، ޗެރީ އަދި ޕީނަޓް އަޅާލާށެއެވެ. މި އޯޓްސް ފްރިޖުގައި ބަހައްޓައިގެން ހަފުތާއަކަށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.