އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 އާ ބޮލީވުޑް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޔަޝްރާޖް ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަނަށް 50 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ފަސްކޮށްފި

  • ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔަޝްރާޖު ފިލްމުތަކުން ފެނުނު މަޝްހޫރު ތަރިން ފީޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
  • ޔަޝް ރާޖުން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިއުލާން ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ

ކ. މާލެ | 13 މެއި 2020 | ބުދަ 10:27 | 2,563

ޕްރޮޖެކްޓް 50 ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަރިން - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ބޮލީވިޑަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް އަދި ކާމިޔާބު ތަރިންތަކެއް ނެރެމުންދާ ޔަޝް ރާޖް ފިލްމު އުފެދުނުތާ 50 އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިންޑިޔާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާއިރު އެގައުމު މިވަގުތު އޮތީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު ކުރިޔަށް ރޭވިފައި ހުރި ޝޫޓިންގ ތަކާއި އަޅުވަން ހުރި ފިލްމުތައްވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް 50 ގެ ނަމުގައި ޔަޝް ރާޖް ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އަށް 50 އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ފަސްކޮށްފައިވާކަން އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް 50 ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔަޝްރާޖު ފިލްމުތަކުން ފެނުނު މަޝްހޫރު ތަރިން ފީޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޝާހު ރުކް ޚާން، ސަލްމާން ޚާން، ރަންވީރު ސިން، ދީޕިކާ ޕަދުކޯން، ކެޓްރީނާ ކައިފް، ރިތިކް ރޯޝަން އަދި އެހެން ތަރިން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އާމިރު ޚާން ފަދަ ތަރިންގެ އެމީހުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް ފީޗަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މިހަރަކާތްތައް މިހާރު ވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް 50 ގެ ކުރިޔަށް ޔަޝް ރާޖުން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިއުލާން ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަދި ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓް އެކްޓަރުންގެ މެސެޖްތައް ރިކޯޑް ކުރުގެ ކަންކަން ސްޓޫޑިއޯއިން މީގެކުރިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން މިހާރު އެމަސައްކަތްވެސް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅައެވެ. އެއީ މިކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މިކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެކްޓަރުންނަށްވެސް ވަގުތުދެވޭ މިންވަރަކަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮޖެކްޓް 50 ގެ ހަރަކާތްތަކާއި އުފައްދާނެ ފިލްމުތައް ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައި މަހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.