އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އަރްޖުން ކަޕޫރް

ހީރޯ އަކަށް ވެވިދާނެކަން ގަބޫލް ކުރެވުނީ އިޝަކްޒާދޭ އަށް ފަހު: އަރްޖުން

  • އިޝަކްޒާދޭ އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމެއް
  • އިޝަކްޒާދޭގައި އަރްޖުން ފެނިގެންދަނީ ޕަރްނީތީ ޗޯޕްރާ އާއެކު
  • މި ފިލްމަށްފަހު އަރްޖުން އަށް އަމިއްްލަ ނަފްސަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު

ކ. މާލެ | 12 މެއި 2020 | އަންގާރަ 21:39 | 2,160

އަރްޖުން ކަޕޫރް އިޝަކްޒާދޭގެ ސްކްރިޕްޓް އާއެކު - އާކައިވް

ހީރޯ އަކަށް ވެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވުނީ އިޝަކްޒާދޭ އަށް ފަހު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރްޖުން ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

އަރްޖުން ބުނީ އިޝަކްޒާދޭ ކުޅުނު އިރު އެނާ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވަރަށް އާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފިލްމް ކުޅުނު ފަހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަށް އަރްޖުން ބުންޏެވެ.

މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ އިޝަކްޒާދޭ ރިލީޒް ކުރިތާ 8 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. އިޝަކްޒާދޭ އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު އަދިތިޔާ ޗޯޕްރާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ހަބީބް ފައިސަލް ޑައިރެކްޓުކުރި ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި އަރްޖުން ފެނިގެން ދިޔައީ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާއާ އެކުގަ އެވެ.

ޝޫޓިންގް ގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ހަނދާން އާކޮށް އަރްޖުން ބުނީ އެދުވަހު މިކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް އެ ދުވަސް ވާނެ ކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެވުނުކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކަމަށް އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އަރްޖުން ބުންޏެވެ. ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބޭނުންވާ ވަރަށް މަންޒަރު ގެނެސްދެވެންދެން އޭނާ ހިތްވަރު ކުރިކަމަށް ވެސް އަރްޖުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފިލްމުގެ އިޝަކްޒާދޭ އަށް 8 އަހަރު ފުރުން ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަރްޖުން ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްފަ އެވެ. މި ޕޯސްޓްގައި އަރްޖުން ފެނިގެންދަނީ އިޝަކްޒާދޭގެ ސްކްރިޕްޓްތަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަ ތަނެވެ. މި ޕޯސްޓް ގައި އަރްޖުން ވަނީ އިޝްކްޒާދޭ ޓީމަށް އޭނާ އަށް ދިން ސަޕޯޓަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.