ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 17:00
މިހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މިހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އޭޕީ
ކޮލަމްބިއާގައި ބިންގަނޑު ކަނޑަ
ކޮލަމްބިއާގައިި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި
 
އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ހާލަތަކީ "އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއި އަދި އިކޮލޮޖިކަލް ކުއްލި ހާލަތެއް"

ކޮލަމްބިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އަވަށެއް ކަމަށްވާ މޮކޮއާ އަށް މެދުނުކެނޑި ބޯކަށް ވާރޭ ވެހި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ހާލަތަކީ "އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއި އަދި އިކޮލޮޖިކަލް ކުއްލި ހާލަތެއް" ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރިއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާާއާ ގުޅިގެން މަރުވި 262 މީހުންގެ ޖަނާޒާ ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޯކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މޮކޯއާގެ އުސް ހިސާބުތަކުން ކިސަނޑުފައިބާ އެ އަވަށުގެ ބިންގަނޑު ކަޑައިގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މޮކޯއާ ގުޅިފައިވާ ކޯރުތައް ބަންޑުންވެ މުޅި އަވަށުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންގެ ހަށިތައް ކޯރުގެ ފެންގަނޑު ބަންޑުން ޖަހާލުމުން އޮޔާ ގެންގޮސްފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ކާރިސާގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވާން މެދުވެރީ އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ރޭނގަޑުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވުމުންނެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ހުއާން މެނުއެލް ސަންތޯސް ވަނީ މި ކާރިސާ ހިނގި އަވަށަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މެނުއެލް އެ ހިސާބަށް ވަޑައިގެންނެވީ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ބައްލަވާ ލެއްވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް