ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރޯދަ ބަދިގެ 1441

ކްރިސްޕީ ބީފް ސްޕްރިންގ ރޯލްސް

 • މިރޯލްސްއަކީ ރޯދަވިއަލުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްލަންވެސް ވަރަށް ކަމުދާ ހެދިކާއެެއް!

ކ. މާލެ | 11 މެއި 2020 | ހޯމަ 14:37 | 2,385

ކްރިސްޕީ ބީފް ސްޕްރިންގ ރޯލް، މިއީ ޔުނިލެވަރ ސޮލިއުޝަންސްގެ ފޮޓޯއެއް. - ގޫގުލް

ސްޕްރިންގ ރޯލަކީ ޗައިނީޒް ކުއިޒިންގައި މަޤުބޫލު އެޕަޓައިޒަރ އެކެވެ. މި ރޯލަކީ ރޯދަވީއްލުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްލަންވެސް ވަރަށް ކަމުދާނެ ހެދިކާއެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ސައި ސަމުސާ ކޯން ފްލާ
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ހަކުރު
 • 2 ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް
 • 2 ސަމުސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް
 • ބައި ސައި ސަމުސާ އަސޭ މިރުސް
 • ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 • 225 ގުރާމް މިންސްޑް ބީފް
 • 1/2 ދަޅު މަޝްރޫމް
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުޅިކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ގިނައިންވެސް އެޅިދާނެ)
 • 1 ޖޯޑު ކެބެޖު (ތުނިކޮށް ދިގަށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޖޯޑު ކެރެޓު (ތުނިކޮށް ދިގަށް ކޮށާފައި)
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 4 ލޮނުމެދު (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • އިންޗިއެއްގެ އިނގުރުކޮޅެއް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސަމުސާ ކޯން ޕްލާ (ވަކިން)
 • 1 ސަމުސާ ފެން
 • ސްޕްރިންގ ރޯލް ޝީޓު (ފިހާރަތަކުން ގަންނަން ލިބޭނެ)
 • ސްވީޓް ޗިލީ ސޯސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ތައްޓަކަށް 1 ސައި ސަމުސާ ކޯން ފްލާ، ހަކުރު، ސޯޔާ ސޯސް އަދި އަސޭމިރުސްކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ބީފް ކޮޅު އަޅައި، ރަނގަޅަށް ހާވާލާށެވެ.

ބީފްކޮޅު ރޯފިލަންދެން ތަވައެއްގައި ކައްކާލާށެވެ.

ވަކިން ތައްޓަކަށް ރޯފިލާފައި ހުރި ބީފް ކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ތަވާ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލާ، ކުޑަ ޒައިތޫނި ތެޔޮ ކޮޅެއް އަޅާފައި ފިޔާ، މިރުސް، އިނގުރު އަދި ލޮނުމެދުކޮޅު މީރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބާކީ ހުރި ތަރުކާރީކޮޅު އަޅާފައި މަޑުވެލަންދެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބާކީ ހުރި ތަކެތި އެއްކޮށްލާ، ބީފް ކޮޅު އަޅައި ރަނގަޅަށް ހާވާލާށެވެ.

ވަކި ކުރި ކޯން ފްލާކޮޅާއި ފެންފޮދު ކުޑަ ތައްޓެއްގައި ވަކިން އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ސްޕްރިންގ ރޯލް ޝީޓުތައް ނަގައި، ވަރަށް ބަލައިގެން ހުރިހާ ކަރުދާހެއް ވަކިކޮށްލާށެވެ. ފަހަރަކު ކަރުދާހެއްގެ ކަނަށްވާގޮތަށް މަސްކޮޅެއްލާފައި އެއްފަހަރު އޮޅާލާށެވެ. ދެން ދެފަރާތުން ދެކަން ކުރިމައްޗައް ގެންނާށެވެ، މިހެން ހެދުމުން ރޯލްގެ ދެފަރާތް ބެދޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު ދެންއިން ކަނާދިމާލަށް ރޯލްކޮށްލައި، ކަނުގައި ކޯން ފްލާ ފެންފޮދެއް ހާކާލާފައި ހިކުމުގެ ކުރިން ތަތްކޮށްލާށެވެ.

މި ރޯލްތަށް ހޫނު ތެޔޮގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަކޮށް ރަތްވެލަންދެން ތެލުލާށެވެ. މިހިރީ ސްޕްރިންގ ރޯލް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ މީރުވާނީ ސްވީޓް ޗިލީސޯސްއާއި ޖައްސައިގެން ކާންށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.