ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މުސާރަ

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ މުސާރަ ޕާކްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް

  • ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ޕާކްތަކާ މޮނިއުމަންޓްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް
  • މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 400،000 ޑޮލަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
  • މުސަރާ ނުނަންގަވާ ބޭފުޅަކު ނަމަވެސް ރަމްޒީ ގޮތުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެއް ޑޮލަރު ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ

ކ. މާލެ | 4 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 14:24 | 5,399

އިންޓީރިއާ ސެކްރެޓަރީއާ ހޯމަ ދުވަހު 78،333 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި - ސީބީއެސަް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނޭޝަނަލް ޕާކްސް ސާވިސަސް އަށް ދެއްވައިފި ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝޯން ސްޕައިސަރ ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޕާކްތަކާއި މޮނިއުމަންޓްތައް ބަލަހައްޓަވާ އިންޓީރިއާ ސެކްރެޓަރީއާ ހޯމަ ދުވަހު 78،333 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އަހަރުދުވަހުގެ މުޅި މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އެ ޑޮނޭޝަން ގޮސްފައިވަނީ ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ ފަންޑިންގ ކަނޑާލުމަށް އެ މަނިކުފާނު ނިންމަވާފައިވާ އޭޖެންސީއަކަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ޕާކްތައް ބަލަހައްޓާ އިންޓީރިއާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބަޖެޓުން 12 ޕަސެންޓް (1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ކަނޑާލުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ބަޖެޓް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

ޓްރަމްޕް ދެއްވާ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވިގެންދާނީ ޕާކްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 400،000 ޑޮލަރު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މުސަރާ ނުނަންގަވާ ބޭފުޅަކު ނަމަވެސް ރަމްޒީ ގޮތުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެއް ޑޮލަރު ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.